วัยรุ่นเมืองกรุงนิยมเสพไอซ์เชื่อทำให้ผอม-ขาว

กทม. เผย วัยรุ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นิยมเสพยาไอซ์ เหตุเชื่อทำให้ผอม ขาว ชี้กว่า 30 %เป็นผู้หญิง พบผู้เสพมีอายุน้อยลงตั้งแต่ 9 ขวบ สาเหตุเกิดจากผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ค้าและใช้เด็กเป็นเครื่องมือเพื่อค้ายาเสพติด

วันที่ 10 ต.ค. นางป่านฤดี มโนมัยพิบูล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพฯมีอายุน้อยลงจากเดิมผู้ใช้ยาเสพติดจะอยู่ที่อายุ 20-25 ปี แต่ปัจจุบันจะเป็นกลุ่มอายุ15-19 ปี นอกจากนี้ยังพบเด็กที่มีอายุ 9-10 ปี ริเริ่มใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังผันตัวเองเป็นผู้ค้า

โดยสาเหตุเกิดจากผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ค้าและใช้เด็กเป็นเครื่องมือเพื่อค้ายาเสพติด สำหรับยาเสพติดที่ผู้เสพนิยมเสพมากคือยาบ้าและยาไอซ์ โดยยาบ้าจะพบผู้เสพเป็นเพศชายสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เพศหญิงพบเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยาไอซ์ ผู้เสพจะเป็นเพศชายกว่า 70 เปอร์เซ็นต์และเพศหญิงสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องจากผู้หญิงมักเชื่อว่าการเสพยาไอซ์จะทำให้สวย ขาว ผอม หุ่นดี และดูมีน้ำมีนวล จึงทำให้ผู้หญิงมีเปอร์เซ็นต์ของการเสพยาไอซ์เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

นางป่านฤดี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการป้องกันยาเสพติดของกทม. ในขณะนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มต่อเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงอันตรายของยาเสพติดมากกว่าการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของกทม. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความชำนาญในด้านนี้ ทั้งนี้ กทม. ได้เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกทม. โดยการเพิ่มหลักสูตรการสอนในโรงเรียน และป้องกันคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ astv ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ