วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี thaihealth


แฟ้มภาพ


วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เหตุมีเซ็กซ์ไม่เตรียมตัว ไม่พก“ถุงยางอนามัย”


นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 7,000 คน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตประมาณ 420,000 คน ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการเข้าถึงการตรวจรักษา การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเร็ว และการรู้จักป้องกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีกลับมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น


โดยดูจากอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด พบว่าเป็นวัยรุ่นถึงร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ เชื่อว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไปตรวจรักษาโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล รวมถึงคนที่ไม่เข้ารับการรักษาน่าจะมากกว่าจำนวนที่มีการบันทึกไว้อีกเล็กน้อย โดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มชายรักชายจะมีสัดส่วนการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่น


“สาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เพราะไม่ได้เตรียมตัว ส่วนใหญ่เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัวจึงไม่ได้ป้องกัน ดังนั้น อยากให้ทั้งหญิงและชายพกถุงยางอนามัยติดกระเป๋าเอาไว้ตลอด ซึ่งบ้านเรามีจุดจำหน่ายเยอะอยู่แล้ว อย่างถุงยางอนามัยแบบหยอดตู้ซึ่งราคาไม่สูง ก็มีคุณภาพในการป้องกันที่ดี และพ่อ-แม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจ เลิกมองว่าคนที่พกถุงยางอนามัยเป็นคนสำส่อนทางเพศ แต่นี่คือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ รวมถึงพ่อ-แม่ควรเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูกไปเลย เพราะเด็กๆ เขามีความอยากรู้อยู่แล้ว” นพ.สุเมธกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code