วัยทำงานระวังป่วยโรคเอ็มเอส

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


วัยทำงานระวังป่วยโรคเอ็มเอส thaihealth

แฟ้มภาพ


แพทย์เตือนวัยทำงานระวังป่วยโรคเอ็มเอส เผยอาการจะไม่สามารถควบคุม ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของเส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ ของร่างกายสูญเสียไป


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) หรือโรคเอ็มเอส (MS) เป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของประสาทสั่งการ ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุม ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของ เส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เสียไป เกิดจากปลอกหุ้มเส้นประสาท ภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของเอ็มเอส แม้จะมีการนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายก็ตาม เอ็มเอสเป็นโรคของภูมิต้านตนเอง เนื่องจากร่างกายไม่อาจแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างเซลล์ของร่างกายกับสิ่งแปลกปลอมได้ ทำให้เกิดการทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเองขึ้น รวมทั้ง เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ไปทำลายปลอกหุ้มประสาท และเส้นประสาทด้วย


สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อย วัยหนุ่ม-สาว หรือวัยทำงาน คือ ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเอ็มเอส ประมาณ 2,500,000 คน และพบในประเทศไทยน้อยมาก แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้นิ่งนอนใจได้ โดยเฉพาะคนในวัยทำงานและเป็นผู้หญิงด้วยแล้ว คือโรคอีกชนิดหนึ่งที่ต้องรู้ทัน


 


          

Shares:
QR Code :
QR Code