วันไตโลก 2559 ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม

วันไตโลก 2559 ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม thaihealth


แฟ้มภาพ


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสถานศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันโต้วาที และการประกวดแข่งขันเต้นแดนซ์เซอร์ภายใต้กิจกรรมวันไตโลกประจำปี 2559


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้" ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


โดยในปีนี้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้เน้นการณรงค์โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ และต้องการรณรงค์ลดบริโภคเค็มของประชาชนให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จึงรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทยรับประทานอาหารเค็มน้อยลง เพื่อช่วยให้เด็กไทยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพไตดี ทางสมาคมโรคไตฯ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเต้นแดนซ์เซอร์ประกอบเพลง "อยู่ยืนนาน" (ระดับชั้นประถมศึกษา1-6) ผู้เข้าประกวดจะวันไตโลก 2559 ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม thaihealthต้องอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1- ป. 6 ไม่จำกัดเพศและจำนวนคนเต้น สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ และจะต้องจัดส่งผลงานการเต้นโดยการบันทึกใส่เป็นแผ่น CD ที่สามารถเล่นได้ในโปรแกรม Windows Media Player


สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการประกวดการแข่งขันโต้วาที (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในหัวข้อ "กินเค็มอันตรายกว่ากินหวาน" ทีมละ 3 คน มีเวลาในการนำเสนอ ไม่เกินทีมละ 10 นาที ในช่วงเวลา 3 นาทีแรกเป็นของหัวหน้าทีม ต่อด้วยผู้สนับสนุน 2 คน คนละ 3 นาที และ 1 นาที สุดท้ายหัวหน้าทีมพูดบทสรุป สามารถจัดส่งผลงานการโต้วาที โดยบันทึกใส่เป็นแผ่น CD ที่สามารถเล่นได้ในโปรแกรม Windows Media Player และส่งเนื้อหาข้อความพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 พร้อมระบุฝ่ายที่จะนำเสนอประกวด ได้แก่ ฝ่ายเสนอ หรือ ฝ่ายค้าน


การประกวดทั้งสองกิจกรรม สถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรอบแรกมาที่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 47 บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310 ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 โดยสถานศึกษาที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณจากสมาคมโรคไตฯ รองชนะเลิศจะได้เงินรับรางวัลจำนวน 4,000 บาท และได้ร่วมแสดงบนเวทีในงานกิจกรรม "วันไตโลก (World Kidney Day)" ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code