วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันเหยื่อโลก

วันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม TALK…พลังผู้สูญเสียเพื่อการสร้างความปลอดภัยบนถนน เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ปี 2566 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351271

Shares:
QR Code :
QR Code