วันเด็ก ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปี 2557

เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมกับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

นายรังสรรค์ พูลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “การเป็นเด็กดีไม่ยากนัก แค่ทำตามเพลงเด็กดี 10 ประการ เท่านั้น แต่ในความคิดส่วนตัวครูคิดว่า 10 ข้อยังไม่พอ อีกข้อหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ หรือใครก็ตาม ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด หรืออบายมุขทั้งปวง”

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านครนายก (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนการรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอบคุณเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

 

 

ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล

Shares:
QR Code :
QR Code