วันเด็กรักษ์กัน 2 Zero Waste

featured

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่กิจกรรมนับเราด้วยคน เรียนรู้ด้วยใจก้าวไปพร้อมกัน ที่จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ในชื่องานวันเด็กรักษ์กัน 2 : Zero Waste ชวนมารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สุขภาพ ซึ่งในมีเด็กมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RfTo1f

Shares:
QR Code :
QR Code