วันว่างสร้าง “สุข” กิจกรรมสร้างสรรค์

          ปิดเทอมแล้ว เย้!!

          เสียงดีใจของเด็กๆ ที่ “ปิดเทอมใหญ่” มาถึง สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงปิดเทอมนี้ เด็กหลายคนมีแผนว่าจะพักผ่อนและหากิจกรรมทำเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตนเอง ทั้งการเรียนพิเศษ ออกกำลังกาย รวมถึงไปเข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ

/data/content/23742/cms/adilnqrstx26.jpg

          หากแต่การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนั้น ยังมีอยู่ไม่มากนักในสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์  พร้อมเสริมสร้างทักษะดีๆ ให้กับชีวิตและจิตใจ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมสำหรับ “เด็ก” เท่านั้น หากแต่ “ผู้ใหญ่” ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้ด้วย

          แต่ละกิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์เรียนรู้ฯ จึงไม่เพียงแต่ช่วยสรรค์สร้างเวลาใน “วันว่าง” ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้ทั้งเพื่อนใหม่ และเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

          คุณเบญจมาภรณ์ ให้ข้อมูลว่า ตามปกติทางศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่แล้ว แต่ระยะนี้เป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนปิดเทอม ทางศูนย์เรียนรู้ฯ จึงมุ่งเน้นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เป็นพิเศษ โดยที่กิจกรรมนั้น ผู้ปกครองสามารถทำร่วมกับบุตรหลานของตนได้

          นอกจากนี้ ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ยังขยายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมมากขึ้น ด้วยการออกไปจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นอกสถานที่ตามห้างสรรพสินค้า และตะลอนทัวร์ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

         “กิจกรรมทั้งหมดนี้ เราตั้งใจจัดให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ช่วยให้มีเวลาคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก และหวังว่า แต่ละกิจกรรมที่ทำร่วมกัน จะส่งต่อความสุขถึงกันได้”

/data/content/23742/cms/biklnqry1457.jpg

          ทั้งนี้ กิจกรรมรับลมร้อนตลอดช่วงปิดเทอมของศูนย์เรียนรู้ในเดือนเมษายนนี้ ยังคงมีหลากหลายให้เลือกทำเหมือนเช่นเคย อาทิ บูธส่ง SOOK ให้กัน ที่มีขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (28 มี.ค. – 7 เม.ย.) เพื่อร่วมส่งต่อนิตยสาร SOOK ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อยากให้มีหนังสือดีๆ ไว้อ่าน, กิจกรรมตกแต่งรองเท้าแตะให้สวยเก๋ ฉบับ D.I.Y. Wonder Sandal (4 เม.ย.) , โยคะเด็ก, SOOK ตะลอนทัวร์ ร่วมท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สำคัญ อย่าง “พระที่นั่งวิมานเมฆ” และ “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” (26 เม.ย.)

          “กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย” ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกล่าว และอธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจส่งเสริมให้คนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างมีความสุข ผ่านการทำงานเชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้ได้มากที่สุด

/data/content/23742/cms/abdefgsvxz15.jpg

           สำหรับการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันใกล้นี้ คุณเบญจมาภรณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ทางศูนย์เรียนรู้ฯ จะร่วมส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้รอบด้านมากขึ้น ดังเช่นการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่ล่าสุดนำเสนอเรื่อง “Sex วัยรุ่น…เลือกได้” เพื่อให้ความรู้เรื่อง “เพศ” ที่ถูกต้องแก่เยาวชน 

           “นอกจากนี้ ยังมี “ห้องสมุดสร้างปัญญา” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมที่รักการอ่าน เราเปิดให้บริการแก่คนทั่วไป สามารถมาสมัครสมาชิกเพื่อยืม-คืนหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ โดยหนังสือที่มีก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หลากหลาย มีคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการค้นคว้าความรู้ รวมถึงเปิดรับสมัครเยาวชนในชุมชนรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ มาเป็นบรรณารักษ์อาสาด้วย เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ความรู้จากการอ่านหนังสือ” คุณเบญจมาภรณ์กล่าว

/data/content/23742/cms/bcgklmnoprv9.jpg

           กิจกรรมที่ได้ประโยชน์เช่นนี้ ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดขึ้นทุกอาทิตย์ หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.thaihealthcenter.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2343-1500 08-1731-8270

          รู้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้แล้ว เวลาในวันว่างที่มีอยู่ จึงเป็นช่วงเวลาของ “ความสุข” สนุกและได้ความรู้อย่างสร้างสรรค์…

 

 

          เรื่องโดย : อาภาวรรณ  โสภณธรรมรักษ์ Team Conent www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code