วันภาษาไทยแห่งชาติ หนุนใช้ถูกต้องตามหลักการ

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


วันภาษาไทยแห่งชาติ หนุนใช้ถูกต้องตามหลักการ thaihealth


แฟ้มภาพ


เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค.ของทุกปี ทางกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญ ของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักการ


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รณรงค์กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี ที่ ทำเนียบรัฐบาล ว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้ วธ. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 24 ก.ค. ที่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนชาวไทย เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยเสมอมา สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ ย้ำให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโควิด-19


ทั้งนี้ กิจกรรมในส่วนของสำนักงานปลัด วธ. จะมีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น ปี 2563 เพื่อยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์ จัดทำเว็บไซต์กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ www.pasathai.net และ www.ภาษาไทย.net ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เฟสบุ๊กแฟนเพจ: วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ อาทิ ยูทูป ทวิตเตอร์ เป็นต้น


ส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย รวมถึงจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ


นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก เรื่อง “บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1” เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย นอกจากนี้ จะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานทูตในประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า วธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อาทิ การประกวด คัดลายมือ ประกวดเรียงความ ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่านิทานพื้นบ้าน จัดทำคลิปวิดีโอส่งเสริมภาษาไทย นิทรรศการความสำคัญของภาษาไทยและประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ การแข่งขันแต่งกลอนสด การเข่งขันเขียนตาม คำบอก (ภาษาเหนือ) เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code