วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัย และครอบครัว” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมพลังใจและความภาคภูมิใจในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333623

Shares:
QR Code :
QR Code