วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก thaihealth


เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งทั่วโลกได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


สัตวแพทย์บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภาสภากาชาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ว่าต้นปี 2561 เกิดภาวะวิกฤติ เนื่องจากขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการวัคซีน ทำให้ขาดแคลนวัคซีนที่นำมาฉีดในสัตว์และคน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและอุบัติการณ์ในสัตว์ที่พบเชื้อชะลออยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้


เช่นเดียวกับปีนี้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนพาเหรด//ประกวดภาพถ่าย//ถ่ายภาพเซลฟี่ ภายใต้หัวข้อหมาแมวเพื่อนรัก ชิงโล่และเงินรางวัล รวมถึงบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้บริเวณลานสระน้ำ รอบตึกอำนวยการสถานเสาวภา ถนนพระราม 4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561 สำหรับอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในทั่วโลก พบว่ามีจำนวน 70,000 คนต่อปี โดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว 8 คน โดยอาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มแรกจะมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร ต่อมามีอาการคันบริเวณแผลที่ถูกกัด กระสับกระส่าย กลัวแสง กลืนลำบาก กลัวน้ำ


ทั้งนี้ หากถูกสุนัขบ้ากัด หรือสงสัยว่าถูกสุนัขบ้ากัด ต้องรีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งต้องสังเกตอาการสัตว์ที่กัด สืบหาเจ้าของเพื่อซักถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน ตลอดจนไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code