วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

featured

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส., ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมงาน ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Shares:
QR Code :
QR Code