วัดเมืองย่าโมปลอดเหล้า 100%

เรื่องจริงที่เกิดในจังหวัดที่วัดมากสุดในไทย

 วัดเมืองย่าโมปลอดเหล้า 100%

          ไทยนับเป็นเมืองพุทธ เพราะชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และพุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือ ศีล 5 หลายคนคงทราบ ดีว่า ศีลที่ควรพึงระวังมากที่สุด คือ ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมา เพราะหากผิดข้อนี้เพียงข้อเดียวศีลข้ออื่นก็มีอันต้องผิดไปด้วย

 

          แม้ว่าจะทราบดีว่าดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ กับศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน แต่ก็กลับมีการดื่มเหล้าในศาสนาสถานเช่นวัด อย่างดาษดื่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมไทยไปแล้ว

 

          มีงานเลี้ยงที่ไหนมีเหล้าที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นงาน งานวันเกิด งานบวช งานแต่ง งานศพ ฯลฯ ล้วนมีน้ำเมาเข้ามาเป็นองค์ประกอบให้เกิดความครื้นเครงเสมอ

 

          แต่วันนี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยหนึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายนี้คือ วัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้าด้วย

 

          ก่อนจะมีกฎหมายก็ไม่เคยมีวัดในพื้นที่ใดสามารถประกาศว่าปลอดเหล้า 100% ได้เลย แต่วันนี้สิ่งดีๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นได้แตกหน่อความดีแล้ว

 

          ใครจะคิดว่า จังหวัดที่เป็นที่สุดอย่าง จ.นครราชสีมา ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย ที่มีถึง 2,551 แห่ง จะเป็นแห่งแรกที่ถือว่าเป็นวัดปลอดเหล้า 100% ทั้งจังหวัด ดังนั้นที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นเรื่องยากก็ไม่ยากอีกต่อไป เพราะในเมื่อจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดยังทำได้ จังหวัดอื่นๆ ก็ไม่น่าเป็นปัญหา

 

          ในฐานะหัวอกในการให้ศาสนาสถานเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ 100% นั่นคือ ธีระ วัชรปราณี  ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

          คุณธีระ เล่าว่า กว่าที่ความสำเร็จจะผลิตออกผลเช่นทุกวันนี้ ต้องผนึกกำลังกับพันธมิตรหลายๆ ฝ่าย และใช้ระยะเวลาในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว

 

          “หัวใจหลักคือการนำศาสนาพุทธมาเป็นจุดยืนให้ทุกคนรู้จักเปลี่ยนแปลง เริ่มจากให้เจ้าอาวาสวัดต่างๆ เป็นผู้กระตุ้นเตือนเริ่มต้นว่า พระสงฆ์อาจห้ามดื่มเหล้าไม่ได้ แต่อย่างน้อยศีล 5 ที่ทุกคนยึดถือ พระสงฆ์องคเจ้าก็ขอบิณฑบาตไม่ให้วัดเป็นสถานที่ก๊งเหล้าอีก เพระมีสถานที่เหลือในชุมชนอีกหลายพันไร่ แต่ขอบิณฑบาตในพื้นที่ไม่กี่ไร่ที่เป็นเขตวัดให้เป็นสถานที่ปลอดเหล้า”

 

          นอกจากนี้ คุณธีระ บอกว่า เมื่อฝ่ายผู้นำทางศาสนาเป็นผู้เบิกทางได้แล้ว ก็จำเป็นต้องขอการช่วยเหลือจากประชามติ ด้วยการใช้เป็นมติชุมชน โดยได้รับความเห็นจากทุกคนในชุมชน ผ่านแกนนำชุมชนไม่ว่าจะเป็น หมอ ครู ข้าราชการ ฯลฯ ให้ใช้พลังชุมชนเป็นมติ

 

          จากนั้นใช้คำสั่งทางปกครองมาช่วยไม่ว่าจะเป็น คำสั่งเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมกันในการให้ชาวบ้านดำเนินการตาม ถือเป็นสูตรสำเร็จที่นำสายศาสนามาผสมกับสายปกครอง นำสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

          ไม่เพียงเท่านี้ ในเมื่อสายปกครองได้ร่วมมือเป็นแรงหนุนแล้ว อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เมืองย่าโมมีวัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้า 100% เนื่องจากได้ทำป้ายเชิญชวนต่างๆ ไปติดตามวัดทั่วเมือง และถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาด้วย

 

          ผู้จัดการสำนักงานฯ เล่าอีกว่า ผลที่ได้ตามมาไม่เพียงแต่จะทำให้วัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้า แต่ทัศนคติของคนเปลี่ยนไปด้วย เพราะจากการสำรวจประชาชนพบว่า 70% ของประชาชนในจังหวัดเห็นว่าไม่ควรดื่มในวัด แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ จากเดิมที่มีประชาชนส่วนน้อยเท่านั้นที่พบเห็นการดื่มเหล้าในวัดแล้วคิดจะตักเตือน หรือห้ามปรามเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่เมื่อมีการรณรงค์แล้วทำให้ความคิดของประชาชนได้เปลี่ยนไป โดยประชาชนกว่า 60-70% ที่เห็นว่าต้องเข้าไปตักเตือนเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

 

          “การทำให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างสิทธิของคนไม่ดื่มให้มีพลังมากขึ้น ทำให้การทำบุญ และสถานที่ที่เป็นเรื่องงดงามไม่ต้องด่างพร้อยไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนมุมมองในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าจะไม่สามารถทำให้คนเลิกดื่มได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่ห้ามดื่ม ซึ่งต่อไปก็เตรียมขยายพื้นที่ในการดื่มให้ครอบคลุมมากขึ้น อย่างเช่นในโรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ พร้อมทั้งทำให้สังคมรู้ว่าการดื่มเป็นเรื่องที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม เป็นอันตราย และเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาโดยที่ประชาสังคมต้องให้ความสนใจ”

 

          แน่นอนว่าเมื่อหน่อเนื้อแห่งความดีเริ่มขึ้น วันนี้นอกจากเมืองย่าโมแล้วอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่มีวัดกว่า 110 แห่งได้ประกาศตัวเป็นวัดปลอดเหล้า 100% แล้ว และจังหวัดขอนแก่นเตรียมตัวที่จะประกาศเป็นจังหวัดวัดปลอดเหล้า 100% ต่อไป โดยใช้วัดในอำเภอน้ำพองเป็นแบบอย่าง

 

          แล้วอย่างนี้ชาวไทยในเมืองพุทธทั้งหลายจะไม่ทำให้วัดไทยเป็นแหล่งปลอดเหล้า 100% ทั้งประเทศเลยหรือ

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Update : 27-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code