วัณโรคกินยาต่อเนื่องให้หายสนิท

ที่มา : ข่าวสด


วัณโรคกินยาต่อเนื่องให้หายสนิท thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ป่วยวัณโรค ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หากดูแลตัวเองจนหายขาดและทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลง


ดร.จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน นักวิจัยวัณโรคสามทศวรรษ กล่าวว่า แม้จะมี การรณรงค์เกี่ยวกับโรควัณโรคกว่า 100 ปี ปัจจุบันถือว่าป้องกันและรักษาได้ แต่เพราะความเชื่อ ที่ปลูกฝังแบบผิด เช่น ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารกับผู้ป่วยแล้วติดเชื้อ ทั้งที่แท้ที่จริง การแพร่เชื้อ ไอ จาม พูดหรือร้องเพลง รดใส่คนปกติก็จะติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่กล้าเปิดเผยตัว ทำให้เข้ารับการรักษาไม่ถูกต้องหรือต่อเนื่อง ส่งผลเกิดการแพร่ของผู้พบเชื้อ โดยเฉพาะ เมื่อพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนยิ่งย่ำแย่ไปอีก ปัจจุบันมีทีมจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือด้านสภาพจิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รณรงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเปิดเผยตัวจะได้ทราบตัวเลขที่แท้จริงต่อไป เมื่อไม่เปิดเผยตัวก็อาจเป็นพาหะนำไปแพร่เชื้อ


ด้านนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ข้อสำคัญต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หากคนเหล่านี้ดูแลตัวเองจนหายขาดและทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลง และสภาพจิตใจของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นตามมาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code