วัคซีนมาลาเรียตัวแรกของโลก นำมาใช้ปีหน้า

      ผู้เชี่ยวชาญ เปิดเผยว่า  วัคซีนโรคมาลาเรียจะได้รับการอนุมัติ และนำมาใช้ครั้งแรกในโลกปีหน้า หลังผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ


/data/content/25226/cms/e_bgijkrtuvwx7.jpg


      รายงานวารสารทางการแพทย์ล่าสุด ระบุว่า ทีมวิจัยได้ทดลองวัคซีนโรคมาลาเรียกับเด็กทุก 1 พันคน พบว่ามีค่าเฉลี่ยราว 800 คน ที่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะ ในกรณีทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในแถบประเทศแอฟริกา  โดยทีมวิจัยได้ฉีดวัคซีน RTS,S ทิ้งไว้ครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 18 เดือน จากนั้นกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า วัคซีนสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดโรคมาลาเรียที่เป็นเด็กได้เกือบครึ่งหนึ่ง


      ทั้งนี้ "แกล็กโซสมิธไคลน์" ผู้ผลิตยาได้ยื่นเรื่องขออนุมัติตามกฎระเบียบแล้วซึ่งนี่จะทำให้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนตัวแรกที่ป้องกันโรคมาลาเรียได้โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติช่วงต้นปีหน้า


      ปัจจุบัน โรคมาลาเรียได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตราว 8 แสนราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำว่า 5 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตแอฟริกาใต้สะฮารา


 


 


     ที่มา: เว็บไซต์มติชนออนไลน์


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code