วัคซีนกันปอดบวม สำหรับคนสูบบุหรี่

เผยนิวป์โมค็อกคัสเป็นโรคแทรกซ้อน ถึงขั้นเสียชีวิตได้

  

วัคซีนกันปอดบวม  สำหรับคนสูบบุหรี่         

เมื่อเร็ว  ๆ นี้ คณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  แนะนำให้ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวป์โมค็อกคัส  ทั้งนี้ได้มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ในผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มาก่อนหน้านี้แล้ว คาดการณ์ว่าผู้สูบบุหรี่จำนวน 31 ล้านคนในอเมริกาที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี จะทะยอนไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดบวมดังกล่าว

            ข้อแนะนำนี้ มาจากข้อมูลการวิจัย ที่พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดบวมจากเชื้อนิวป์โมค็อกคัสสี่เท่า ทั้งนี้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน

            เชื้อแบคทีเรียนิวป์โมค็อกคัสเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปอดบวมที่พบบ่อยที่สุดของมนุษย์  และโรคปอดบวมที่เกิดจากเชื้อนิวป์โมค็อกคัสเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในอเมริกาในแต่ละปี 36,000  คน

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ในประเทศไทยการฉีดวัคซีนชนิดนี้ยังใช้กันในวงจำกัด โดยให้เฉพาะผู้สูบบุหรี่ที่สูงอายุที่เกิดโรคถุงลมโป่งพองหรือโรคปอดเรื้อรัง จากการสูบบุหรี่แล้ว ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ เท่านั้น เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไข้หวัดใหญ่และปอดบวมสูงกว่านักสูบบุหรี่ทั่วไป ที่ยังไม่เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ 

            สาเหตุเนื่องจากวัคซีนชนิดนี้ยังมีราคาแพงถึงเข็มละประมาณ 2,000 บาท และเบิกค่าฉีดวัคซีนไม่ได้  และหากจะนำนโยบายนี้มาใช้กับประเทศไทยโดยการฉีดวัคซีนนี้แก่ผู้สูบบุหรี่ 10 ล้านคนที่มีอยู่ในขณะนี้จะต้องใช้เงินสองหมื่นล้านบาท ซึ่งวัคซีนนี้จะต้องฉีดทุก 5 ปี หรือตกปีละสี่พันล้านบาท สำหรับประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาทางออกที่ดีจึงอยู่ที่การพยายามรณรงค์ให้ผู้ที่ติดบุหรี่เลิกสูบ

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 12-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code