วอนงดขาย ‘ประทัด-ดอกไม้ไฟ’ ตีปี๊บพื้นที่ ‘ลอยกระทง’ ปลอดเหล้า

วอนงดขาย 'ประทัด-ดอกไม้ไฟ' ตีปี๊บพื้นที่ 'ลอยกระทง' ปลอดเหล้า

ผอ.เครือข่ายงดเหล้า วอนสถานบันเทิงต่างๆ รวมทั้งผับ บาร์ ไม่ควรใช้ช่วงเทศกาลลอยกระทงจงใจละเมิดกฎหมายปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการดื่มเหล้าและมั่วสุม และขอความร่วมมือไปยังร้านค้าไม่ให้จำหน่ายประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดีภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายฯได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รณรงค์ให้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ประกาศนโยบายในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ลอยกระทงปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมากถึง 20 พื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ดี เทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาพบว่ายังเกิดปัญหาที่มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุ ปัญหาการก่ออาชญากรรม การลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ ทะเลาะวิวาท อีกทั้งมีการละเลยกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่กฎหมายควบคุม อีกทั้งขอความร่วมมือไปยังสถานบันเทิงต่างๆ รวมทั้งผับ บาร์ ไม่ควรใช้ช่วงเทศกาลนี้จงใจละเมิดกฎหมายปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการดื่มเหล้าและมั่วสุม ทั้งที่อายุยังไม่ถึง ตลอดจนการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจกแถม ต้อนรับช่วงลอยกระทง ต้องตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมหากจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าไม่ควรจำหน่ายประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ปล่อยให้เล่นประทัดยักษ์ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความเหมาะสมและการเคารพกฎหมายในการร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code