ล้างทางเท้าลดมลพิษ

ที่มา : แนวหน้า


ล้างทางเท้าลดมลพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตสายไหม จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง


นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นมลพิษสะสมในเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ของรถเครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้ และจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเพราะดำรงชีวิตอยู่กับสภาพการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เขตสายไหมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง โดยในวันที่ 11 มกราคม 2562 จะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนวัดเกาะ ซอยจิระมะกร และซอยลับไพรี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง)

Shares:
QR Code :
QR Code