“ลูกผู้ชาย” ในความเป็นแฟน เป็นสามี เป็นพ่อ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


“ลูกผู้ชาย” ในความเป็นแฟน เป็นสามี เป็นพ่อ thaihealth


สสส. เห็นพ้องงานวิจัย ตปท. ชี้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะไม่สำเร็จอย่างยั่งยืน หากไม่นำบทบาทผู้ชายเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานด้วย  ด้านตัวแทนพ่อเลี้ยงเดี่ยวเผย เพศศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกวัยต้องรู้ และต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย


วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีการอภิปรายย่อย ในหัวข้อ “ลูกผู้ชาย” ในความเป็นแฟน เป็นสามี เป็นพ่อ ภายใต้การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง


“ลูกผู้ชาย” ในความเป็นแฟน เป็นสามี เป็นพ่อ thaihealth


ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการสรุปบทเรียนการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่า จะไม่มีทางสำเร็จอย่างยั่งยืน หากไม่นำบทบาทเพศชายเข้ามาอยู่ในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย  จึงมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเพศชายที่รวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ เช่น  กลุ่มเล่นกีฬา กลุ่มชมรมกิจกรรมชายล้วนในโรงเรียน กลุ่มฝึกอาชีพสำหรับผู้ชาย  และหน่วยบริการสุขภาพ ที่มีการออกแบบบริการโดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ให้กับเพศชาย ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความเป็นเพศชาย  รวมถึงการปลูกฝังพฤติกรรมการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  ส่วนวิธีการนั้น เจ้าหน้าที่หรือทีมพี่เลี้ยง จะเริ่มจากสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วค่อยๆ สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าการสื่อสารรูปแบบ “Edutainment” หรือการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จะช่วยให้วัยรุ่นชายมีความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี


“ลูกผู้ชาย” ในความเป็นแฟน เป็นสามี เป็นพ่อ thaihealth


“ก่อนเริ่มการทำงานกับผู้ชาย ต้องมีการสำรวจและทำความเข้าใจ พฤติกรรม และความคิดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาออกแบบและกำหนดวิธีการทำงาน โดยในสหรัฐฯ จะใช้การสำรวจระดับชาติ มีแบบคำถามที่วัดพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ รวมถึงการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด/การใช้ถุงยางอนามัย กลับมาที่บ้านเรา ทางกระทรวงสาธารณสุข มีการสำรวจข้อมูลลักษณะนี้เช่นกัน แต่ยังไม่ได้เจาะลึกในกลุ่มเพศชาย  ซึ่งน่าจะเพิ่มเติมการสำรวจข้อมูลส่วนนี้ได้  เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย  การมี พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.4 ขึ้นไป  น่าจะเป็นภารกิจพื้นฐานสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริงทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การสนับสนุนเพศชายให้มีบทบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น  มีโอกาสเป็นจริงได้ง่ายขึ้นทพ.ศิริเกียรติ กล่าว


ด้านนายศิริพงษ์ เหล่านุกูล เจ้าของเพจคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กชายวัย 6 ขวบ กล่าวว่า ขณะที่มีอายุได้ 22 ปี ตนได้รับเลี้ยงดูลูกชายของน้องสาวด้วยเหตุผลสำคัญบางประการ และแม้ว่าการเลี้ยงเด็กจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ตนก็พยายามศึกษาหาข้อมูลต่างๆ จากผู้รู้ ทั้งด้านพัฒนาการสมอง โภชนาการอาหาร การศึกษา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการทุ่มเทความรักความอบอุ่นให้ลูก และหมั่นอบรมให้รู้จักการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เนื่องจากสังคมมีความหลากหลายทางเพศ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน และเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นความรู้ที่ทุกเพศทุกวัยต้องมี โดยเริ่มจากการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย

Shares:
QR Code :
QR Code