ลูกน้อยโตเร็วหรือเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัยกันแน่…

แนะสังเกตพัฒนาการร่างกายเกินวัย

 ลูกน้อยโตเร็วหรือเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัยกันแน่…

            คงน่าปวดหัวไม่น้อยเลย!! ถ้าอยู่ดีๆ เจ้าตัวเล็กวัยอนุบาลเกิดมีหน้าอกมีประจำเดือนหรืออวัยวะเพศขยายใหญ่ก่อนวัยอันควร มีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตเกินวัย …. โตเร็วแบบนี้คงไม่ดีแน่ๆ

 

           เมื่อการเจริญเติบโตสมวัยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคาดหวังให้ลูกชายลูกสาวมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญญาสอดคล้องเหมาะสมกับการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กน้อยค่อยๆก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตวัยรุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  แต่ถ้าเจ้าตัวเล็กโตเร็วเกินกว่าวัยแล้วละก็!! ผู้ปกครองจำเป็นต้องสังเกตภาวะความผิดปกติของร่างกายที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินั้นด้วย!!

 

           เพราะที่น่าห่วงคือ ลูกของท่านอาจเสี่ยงเป็นโรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย (Precocious Puberty) ซึ่งนั่นถือเป็นภาวะที่เด็กชายหรือเด็กหญิงเริ่มมีพัฒนาการทางเพศก่อนเกณฑ์ปกติ สืบเนื่องมาจากการทำงานของต่อมใต้สมองที่อยู่บริเวณฐานสมอง กระตุ้นร่างกายสร้างฮอร์โมนต่อมเพศเพิ่มมากขึ้นและส่วนหนึ่งอาจมาจากเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กๆโตอย่างรวดเร็วแต่บางรายก็ไม่อาจระบุสาเหตุของโรคที่แน่ชัดได้

 

           โดยปัญหาสาว-หนุ่มก่อนวัยที่ว่านี้ ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ว่า เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยอาการในเด็กผู้หญิงที่เป็นคือ เริ่มมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี และเริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี ส่วนเด็กผู้ชายคือการที่อวัยวะเพศขยายใหญ่หรือเริ่มมีขนขึ้นก่อนอายุ 9 ปี ภาวะเหล่านี้เป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นกับเด็กพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

 

           และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ โรคดังกล่าวสามารถพบได้แม้แต่ในเด็กเล็กวัยอนุบาล อีกทั้งยังมีส่วนหนึ่งที่ปรากฏอาการตั้งแต่อายุ 2-3 ปีอีกด้วย ส่งผลต่อสภาวะจิตใจสร้างความไม่สบายใจแก่ลูกน้อย เมื่ออยู่ดีๆร่างกายมีทรวดทรงมากขึ้นหรือในเด็กผู้ชายมีหนวดเครา น้ำเสียงแหบห้าวแตกเนื้อหนุ่มก่อนวัย

 

          โดยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากสภาวะอาการผิดปกติส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กที่เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ คือ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกินวัยแต่ความคิดความอ่านยังเป็นเด็ก เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างพัฒนาการทางร่างกายที่เห็นกับพัฒนาการทางความคิด ทำให้เด็กมีโอกาสถูกล่อลวงได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง รวมไปถึงอาจจะเกิดปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ ตามมา ได้แก่ การแยกตัวจากกลุ่มเพื่อนเพราะมีความรู้สึกว่ารูปร่างของตัวเอง แตกต่างจากเพื่อนๆ บางรายอาจถึงขั้นไม่ยอมไปโรงเรียนก็เป็นได้

 

           นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่พ่อแม่มักกังวลใจภายหลัง  เมื่อพบว่าเด็กกลุ่มนี้เจริญเติบโตในช่วงแรกเร็วกว่าคนอื่นๆ แต่ในที่สุดเด็กกลุ่มนี้จะหยุดการเจริญเติบโตเร็ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกล้ำหน้าไปกว่าเด็กทั่วไปแล้ว มีผลทำให้กระดูกมีการหยุดตัวเร็วขึ้นและหยุดความสูงเร็วกว่าเด็กทั่วไปด้วย

 

           ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตร่างกายลูกรักมีเกณฑ์การเจริญเติบโตตามวัยหรือลักษณะที่ปรากฏในเรื่องของส่วนสูง รูปร่าง น้ำหนักเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือไม่ ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์จิตใจ

 

           ผลสืบเนื่องมาจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเพศ ซึ่งเด็กผู้ชายอาจจะมีอารมณ์ร้อน หรือมีความก้าวร้าวมากขึ้น ส่วนเด็กผู้หญิงนั้น นอกจากความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ผิวพรรณ ทรวดทรงแล้วอาจจะแสดงออกถึงความรักสวยรักงามมากขึ้น ซึ่งหากพบว่ามีอาการดังกล่าว อาจสันนิษฐานได้ว่าเข้าข่ายโรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย ควรไปพบปรึกษาแพทย์และทำการรักษาลูกน้อย เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ เช่น เป็นเพราะเนื้องอกในสมองส่งผลให้ฮอร์โมนเพศทำงานผิดปกติ ย่อมต้องทำการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเนื้องอกในสมอง

 

           แต่ถ้าไม่พบสาเหตุอื่นๆ ก็ต้องทำการรักษาโดยการชะลอความเป็นหนุ่ม-สาว ส่วนในกรณีที่ตรวจไม่พบสาเหตุก็ควรให้ยาเพื่อชะลอการเป็นหนุ่ม-สาว ควบคุมระดับฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับเป็นปกติ คือไม่อยู่ในระดับที่สูงเท่ากับระดับฮอร์โมนของวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่

 

          ซึ่งการรักษาโรคนี้ฮอร์โมนเพศที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานมากผิดปกติจะถูกปรับให้ค่อยๆ เข้าสู่ภาวะปกติและเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของร่างกาย เช่น เต้านมของเด็กผู้หญิงจะค่อยๆ มีขนาดลดลงจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนเด็กมีอายุที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกาย ช่วง 11-12 ปี เพื่อให้ร่างกายเติบโตตามวัย

 

         และเมื่อได้รับการรักษาทางการแพทย์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแลลูกๆ ได้ตามปกติเพราะสภาพจิตใจของเจ้าตัวเล็กไม่ต่างจากเด็กปกติทั่วไปเพียงแต่ต้องเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ลูกได้ปรับสภาพร่างกายและจิตใจเท่านั้นเอง

 

         รู้อย่างนี้แล้วพ่อ-แม่หลายคนอาจกำลังกังวลใจ หากเจ้าหนูที่บ้านโตกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน อย่าเพิ่งตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่มีการเจริญเติบโตเร็วมีสุขภาพที่แข็งแรง อาจมาจากภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผลของโรคหนุ่ม-สาวก่อนวัยเสมอไป

 

     ดังนั้นขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ไม่มองข้ามในเรื่องพัฒนาการของลูก หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อประคับประคองให้จอมซนที่บ้านพร้อมจะเติบโตตามวัยอย่างสดใสแข็งแรง….^_^

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: กิตติยา  ธนกาลมารวย Team content www.thaihealth.or.th

 

                       

 

 

Update: 08-02-53

 อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code