ลูกติดสื่อออนไลน์ พ่อแม่ช่วยได้

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 150


ลูกติดสื่อออนไลน์ พ่อแม่ช่วยได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


นอกจากจะใส่ใจควบคุมปริมาณการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของเด็กๆ แล้ว ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้สื่อสมัยใหม่และสถานที่ในการเข้าถึงสื่อพวกนี้ในบ้านด้วย  จึงจะเป็นการควบคุมได้อย่างรอบด้านและได้ผลดี


คำแนะนำที่สำคัญ


คำแนะนำอันดับแรก  ต้องกำหนดให้มีเคอร์ฟืวเรื่องเวลา  รับประทานอาหาร และเวลาเข้านอน  ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กๆ ต้องละมือ ละสายตาจาก อุปกรณ์สื่อสารพวกนี้อย่างเด็ดขาด กฎระเบียบในบ้านแบบนี้สำคัญมาก  มิเช่นนั้นแล้ว บนโต๊ะอาหารก็จะเป็นเสมือนสถานที่เล่นมือถือ แท็บเล็ต อีกที่หนึ่ง  และเด็กๆ ที่จะท่องโลกออนไลน์ในเวลานอนจนทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคนในวัยเจริญเติบโต  สมองต้องการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ  ร่างกายต้องหลั่งโกรธฮอร์โมนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการพัฒน่าการทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กๆและวัยรุ่น


คำแนะนำข้อที่ 2 นอกจากการกำหนดเวลาเข้านอนของลูกแล้ว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องทำให้แน่ใจว่า เมื่อที่ลูกเข้าไปในห้องนอนเพื่อนอนหลับพักผ่อนแล้ว  เด็กๆได้นอนหลับจริงๆ กล่าวคือ ต้องกำหนดให้ห้องนอนของลูก  เป็นห้องที่ปลอดจาก ทีวี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะทำให้เด็กๆ สามารถแอบเล่นอยู่ในห้องนอนนั้น ซึ่งจะทำให้การควบคุมเวลานอนของลูกๆ ที่พ่อแม่ตั้งขึ้น ไม่มีผลในทางปฏิบัติเลย


คำแนะนำข้อที่3 พ่อแม่ ต้องจำกัดเวลาใช้สื่อออนไลน์ของลุกๆ ในขณะอยู่ที่บ้าน รวมแล้วไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  และที่สำคัญคือ แพทย์เน้นว่า เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ  ไม่ควรให้เล่นอุปกรณ์ที่มีจอภาพพวกนี้  เพราะไม่เป็นผลดีต่อสายตาและพัฒนาการของเด็กเล็กๆขนาดนั้นเลย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ