ลิเกเยาวชนรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


ลิเกเยาวชนรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  thaihealth


ภาพจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 


          ลิเกเยาวชนศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ รวมตัวแสดงลิเกเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อผลดีต่อสุขภาพ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปรับราคาสูงขึ้นของบุหรี่จากภาษีที่ปรับตัวสูงขึ้น


          กิจกรรมดีๆในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดขึ้น ณ ลานถนนคนเดินเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะหิน จังหวัดพิจิตร กลุ่มลิเกเยาวชนศิลปินลิเกรุ่นใหม่ของจังหวัดพิจิตร กว่า 20 คน รวมตัวจัดแสดงลิเกเพื่อเป็นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของประชาชนทั้งในบ้านและสถานที่สาธารณะ โดยการแสดงมีเนื้อหาถึงพิษภัยของบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงเรื่องของสุขภาพที่เสื่อมโทรม โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้สูบ เป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนที่รับชมตระหนักถึงความสำคัญของพิษภัยจากบุหรี่ เพื่อสร้างจิตรสำนึกให้ผู้สูบบุหรี่เดิมให้ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และเป็นการป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชน ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นผู้สูบหน้าใหม่ พร้อมกันนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาถึงความสิ้นเปลืองของการสูบบุหรี่ที่ผู้สูบต้องซื้อบุหรี่ซึ่งมีราคาแพงจากภาษีที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้อีกด้วย


          หลังการแสดงลิเกเยาวชน ได้มีการร่วมพูดคุยถึงพิษภัยของบุหรี่โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของบุหรี่วนพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่สำรวจพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดพิจิตร ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 19.31 หรือ 84,897 คน ซึ่งโดยสถิติมีผู้สูบบุหรี่หนึ่งในสามที่สูบระยะยาว เท่ากับ 28,299 คน ที่จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร


          สำหรับการแสดงของลิเกเยาวชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการสื่อวัฒนธรรม ลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร


 

Shares:
QR Code :
QR Code