ลาวประกาศตั้ง สสส.ลาว

ลาวตั้งกองทุนคุมเหล้า-บุหรี่ไทยหนุนเข้าร่วม ‘สสส.โลก’

ลาวตั้งกองทุนคุมเหล้า-บุหรี่ไทยหนุนเข้าร่วม'สสส.โลก'

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ settha palace hotel เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว ดร.บุนกว้าง พิจิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) สปป.ลาว เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดกิจกรรมร่วมกันด้านสร้างสุขภาพระหว่าง สสส.ไทยกับ สปป.ลาวและองค์กรต่างๆ ว่า สปป.ลาวมีประชากร 6 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ประมาณ 6 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากประชากรทั้งหมด โดยแต่ละปีรัฐบาลต้องจัดงบประมาณสนับสนุนร้อยละ 9 ของงบประมาณแผ่นดิน ประชาชน สปป.ลาวส่วนใหญ่เจ็บป่วยจากโรคอุบัติเหตุบนท้องถนน โรคจากการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า รวมทั้งโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดและมะเร็ง ส่วนโรคเอดส์นั้นผู้ป่วยจากโรคนี้ยังมีจำนวนน้อย

ดร.บุนกว้าง กล่าวอีกว่า สปป.ลาวมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การควบคุมยาสูบและการรณรงค์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการควบคุมยาสูบนั้นได้ออกกฎหมายควบคุมยาสูบและใช้งบประมาณร้อยละ 2 จากภาษียาสูบที่เก็บได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนภาษียาสูบ เพื่อนำมาใช้รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนนี้ให้ได้ภายในปี 2555 อีกทั้งเตรียมจะยกร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ต้องการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน และในปี 2558 จะเกิดประชาคมอาเซียน อีกทั้ง สปป.ลาวจะตั้งกองทุนภาษียาสูบซึ่งเรียกว่ากองทุน สสส.ลาว จึงอยากเชิญชวนเข้าเป็นเครือข่าย สสส.โลก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ