ลานเพลินครอบครัว ใต้ทางด่วนเพลินจิต

หลายคนอาจจะมองว่า พื้นที่ว่างใต้ทางด่วนเพลินจิต เป็นเพียงพื้นที่ที่เล็กน้อยที่ไม่มีความหมาย หากแต่สำหรับเด็กๆ ชาวกรุงในแถบบ้านย่านนี้ การมีพื้นที่ว่างที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้มารวมตัวกันก็นับว่ามีค่าอย่างยิ่ง

ลานเพลินครอบครัว ใต้ทางด่วนเพลินจิต

ยิ่งมีการจัดกิจกรรมจากบรรดาภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาให้เด็กร่วมคิด ร่วมทำ ก็เท่ากับว่าพื้นที่ว่างตรงนี้กลายเป็นสวรรค์น้อยๆ เป็นลานเพลินสำหรับครอบครัวทีเดียว ก่อนหน้านี้พื้นที่ใต้ทางด่วนแห่งนี้ได้รับการเนรมิตให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยมีลักษณะของห้องสมุด ให้เด็กๆ เข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือ เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เข้ามาเสริมมากยิ่งขึ้น

การให้ความสำคัญกับการใช้เวลาว่างของเด็กนั้นนับเป็นเรื่องที่จำเป็นเนื่องจากเด็กไทยมีปัญหาเรื่องการใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่ปัญหาการติดเกม ติดยาเสพติด รวมทั้งปัญหาสังคมอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาว่างในช่วงปิดเทอม

ลานเพลินครอบครัว ใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงปิดเทอมปีที่ผ่านมา สสส.ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการค่ายปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ขึ้น มีการร่วมกับบรรดาค่ายเพลง ค่ายหนังสือ และกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมงาน มีทั้งการเรียนร้องเพลงกับนักร้องดัง การเรียนเต้น การเรียนทำหนังสือ ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ และนั่นเป็นที่มาของการขยายโครงการให้มีการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ กลายเป็นโครงการวันว่างอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจากลานเพลินจิตแห่งนี้

ในบรรดากิจกรรมทั้งหลายกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ หรือ do it your self (diy) เป็นกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย เพราะเนื่องจากจะได้สนุกกับการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใหม่ให้เกิดความสวยงามแถมด้วยประโยชน์ใช้สอยแล้วนั้น ของที่น้องๆ ประดิษฐ์ยังสามารถนำกลับไปที่บ้านได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

ลานออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นอกจากจะใช้เวลาว่างแล้ว ยังแถมความมีสุขภาพดีได้อีกทางหนึ่ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อ แม่ จูงลูกหลาน มาสร้างสุขภาพที่แข็งแรง แถมทาง สสส.มีโครงการจะเพิ่มเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และเพิ่มเครื่องออกกำลังกายให้เหมาะกับแต่ละวัย เรียกว่ามีให้เลือกสรรตามแต่ละวัยเลยทีเดียว

ลานเพลินครอบครัว ใต้ทางด่วนเพลินจิตผู้ที่รักการอ่าน ลานใต้ทางด่วนเพลินจิตแห่งนี้ ก็มีห้องสมุดให้เหล่าบรรดาหนอนหนังสือมาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย ทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาณาจักรนักอ่านส่งเสริม และสร้างสรรค์ด้วยการอ่าน, กิจกรรมคัด-คีย์-แพ็ก ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ทั้งได้ความรู้และได้บุญไปในตัว

โครงการวันว่างสร้างสรรค์นั้นไม่เพียงเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังพยายามรวบรวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และหลากหลายให้กับทุกเพศทุกวัย เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน อันนำไปสู่กิจกรรมเรียนรู้ ศิลปะ เทคโนโลยีไอที และเป็นแหล่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จัดฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ จัดกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนควบคู่กันไปด้วย

กิจกรรมต่างๆ นี้เน้นการสร้างเสริมทักษะในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกอาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ หรืออื่นๆที่เหมาะสมกับตัวเอง แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล อาทิ กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับเหล่านักวาดการ์ตูนชื่อดังมากมาย,การ workshop การผลิตสื่อหนังสั้น,กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งที่เด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัว สามารถใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

“เด็กและเยาวชนควรได้เติบโตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ ผู้หญิงมีโอกาสใช้ศักยภาพและบทบาทอย่างเต็มที่ ทุกคนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี ไทยจะเติบโตมั่นคงไม่แพ้ชาติอื่นรัฐบาลจึงต้องการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์กระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่สาธารณะในชุมชน” นี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่กล่าวเมื่อคราวทำพิธีเปิดพื้นที่แห่งนี้

ลานเพลินครอบครัว ใต้ทางด่วนเพลินจิตสสส.ยังตั้งเป้าขยายศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในปีนี้ในกรุงเทพฯ อีก 9 แห่ง ได้วางเป้าหมายจะทำในพื้นที่ใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ ในพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ รวมไปถึงเส้นทางสัญจรสาธารณะ เช่น คลอง ทางเท้า ถนน เป็นต้น และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการและสนองต่อความต้องการพื้นที่สาธารณะ (public space) ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อน นั่งเล่นพูดคุย หรือออกกำลังกายอีกด้วย

ใครที่ไม่รู้จะใช้เวลาว่างไปทำอะไร ลานเพลินใต้ทางด่วนเพลินจิตแห่งนี้รอให้ท่านและเยาวชนเข้าไปสัมผัสและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตอาสาในอนาคตสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ โดย สสส. ในเดือนต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไร สามารถติดตามได้ที่ www.thaihealth.or.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaiheath. หรือ โทร.08-0279-2572

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code