ลานบุญ ลานปัญญา ลานบุญภาคี

ร่วมสร้างระบำธรรมะ ฝึกฝนศิลปะ

 

ลานบุญ ลานปัญญา ลานบุญภาคี

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จาก เสถียรธรรมสถาน ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธีระ สลักเพชร และ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ แห่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวบุญภาคี ลานบุญ ลานปัญญา ลานบุญ ภาคีโดยฟังหัวใจศิลปิน ป๊อด-ธนชัย อุชชิน กับ Acoustic Jazz คอนเสิร์ต ตั้งใจดี (ตั้งหลัก…ปักใจ…ทำดี) และ มานพ มีจำรัส ศิลปินจิตอาสากับ 31 ฅน กับ 31 ตัวตนพร้อมด้วยศิลปินจากภัทราวดีเธียเตอร์ ร่วมสร้าง ระบำธรรมะ เห็นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ ฝึกฝนศิลปะของการเฝ้าดูเพื่อไปสู่ศิลปะขั้นสูงสุด คือ เห็นทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์

 

          ลานบุญ ลานปัญญา ลานบุญภาคี ณ เสถียรธรรมสถาน มุ่งหวังจะให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อศานติ ด้วยกระแสชีวิตแห่งธรรม เพื่อกู้ประเทศชาติ ด้วยการกู้คนกลับมาบนหนทางอันประเสริฐ นั่นคือหนทางอริยะ ลานบุญ ลานปัญญา คือ การพบกันด้วยจิตอันเป็นกุศลบนหนทางแห่งอริยธรรม ขณะที่ภาครัฐพยายามคิดค้นแสวงหาแนวทางแก้ไขให้ประเทศผ่านพ้นสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้

 

          นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงแนวคิด ..ลานบุญ ลานปัญญา ว่าเป็นความคิดริเริ่มที่จะสนับสนุนให้ทุกภูมิภาคของประเทศ หันกลับมาใช้พื้นที่ของศาสนสถาน สร้างสมบุญ ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศาสนสถาน ด้วยการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่สำหรับจัดการประชุมสัมมนา ที่พักเพื่อการฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนคนไทยและต่างชาติ รวมถึงเป็นศูนย์รวมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะอย่างครบวงจรของชีวิต ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่กระจายครอบคลุมไปได้ทั่วประเทศ

 

          แม่ชีศันสนีย์ กล่าวว่าเมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชน ลานบุญ ลานปัญญา ก็คือการยกระดับจิตใจของผู้คนให้เข้าสู่กระแสอริยะ ที่พร้อมด้วยอริยทรัพย์ เพื่อเข้าใจกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่กับโลกอย่างเห็นทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์ เปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้เสพ มาเป็นผู้สร้าง สุขง่าย ใช้น้อย ด้วยวิถีไท คือ เป็นอิสระจากความทุกข์

 

          ขณะที่ รศ.ดร.วิลาสินี แห่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เสถียรธรรมสถานเป็นต้นแบบของการเป็นพื้นที่สีขาว หรือพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย เพราะเล็งเห็นว่าที่นี่เป็น สถานธรรม ที่สามารถนำเอาศิลปะและความงดงามในมิติต่าง ๆ ของในโลกปัจจุบันที่อาจจะสับสนวุ่นวาย มาเชื่อมโยงเข้ากับธรรมอย่างเปิดกว้างและสื่อสารเข้าถึงใจของกลุ่มประชาชนทั่วไป ให้เก็บเกี่ยวและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะได้ซึมซับความเป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความสุขพร้อมทางกาย โดยมีธรรมะช่วยหล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

          สสส. เชื่อว่าการทำให้เกิดพื้นที่สีขาวเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตั้งแต่ภายในบ้าน หากครอบครัวเปิดกว้างให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้และเข้าถึง โดยการนำเอาธรรมะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกคนเดินทางไปสู่สิ่งดี ๆ ก็สามารถพัฒนาและยกระดับจิตใจได้เป็นอย่างดี

 

          ลานบุญ ลานปัญญา ลานบุญภาคี ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องถึงวันที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 นี้ ด้วยการจัดงานคอนเสิร์ต …ตั้งใจดี (ตั้งหลัก…ปักใจ…ทำดี) โดย ป๊อด-ธนชัย อุชชิน และ นภ พรชำนิ สัมผัสการเดินทางของความสุข กับ ผู้ชายอบอุ่น 2 คนที่โคจรมาพบกัน เพื่อถ่ายทอดบทเพลงสไตล์ดนตรี Acoustic Jazz ในสวนธรรม พร้อมคำตอบดี ๆ ผ่านบทเพลงจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.)

 

          ส่วนหนึ่งของการสร้างเหตุที่ดี ให้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานสามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ด้วยกระแสชีวิตแห่งธรรมที่ได้กลายเป็นวัฒนธรรมและอริยธรรม ที่จุดประกายให้ภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลาย ได้ถอดรหัสความรู้ไปต่อยอดให้เกิดคุณค่าใหญ่หลวงทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกัน.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update: 09-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code