ลักษณะอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว

ที่มา : หนังสือกระดูกสันหลังมันฟ้องว่าเจ็บ


ลักษณะอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว thaihealth


แฟ้มภาพ


ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว ส่วนใหญ่อาการมักเกิดกับคนช่วงวัย 30-50 ปีบ่อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นอาการที่พบได้ราวร้อยละ 1.6 ในช่วงชีวิตคนคนหนึ่ง แต่หากเรารู้ถึงปัจจัยเสี่ยง วิธีป้องกัน และการดูแลรักษาอาการ ผู้ที่เป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอวก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้


ลักษณะอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนเอว


1. ปวดหลังส่วนล่างหรือบั้นเอว  และอาจมีอาการปวดร้าวลงสะโพกหรือต้นขาร่วมด้วยได้ แต่การปวดร้าวลงขานี้จะไม่ปวดร้าวเลยเข่าลงไป อาการปวดนี้สามารถเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเกิดจากการค่อยๆ เสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวได้


2.อาการปวดร้าวลงขา อาการปวดลักษณะนี้มักเกิดขึ้นทันทีหลังการบาดเจ็บของภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวและมีลักษณะการปวดแบบปวดลึกๆ คล้ายการปวดภายในกระดูก โดยจะเริ่มร้าวจากบริเวณหลังไปสะโพก ด้านหลังของต้นขาเลยผ่านเข่าลงสู่น่องและเท้าตามลำดับ และมักเกิดขึ้นเพียงขาข้างใดข้างหนึ่ง มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันสองข้าง


3. อาการผิดปกติของทางเดินระบบประสาท เช่น อาการชาและการอ่อนแรงของขา รวมถึงอาจมีอาการชารอบๆ รูทวารและบริเวณอวัยวะเพศ อาการปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ออกหรือกลั้นไม่ได้ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code