ละครเมืองคาม สร้างเครือข่ายเยาวชน

          มมส.จัดเทศกาลละครเมืองคามสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่

/data/content/19685/cms/hjoprtxy1259.jpg

          รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลละครเมืองคาม ตอน “มดสร้างโลก” โดยมีเครือข่ายจากองค์กรท้องถิ่นหลากหลายสาขา ทั้งสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อปท. ร่วมแสดงละครสะท้อนปัญหาทั้งสิ้น 11 เรื่อง ที่บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เทศกาลละครเมืองคาม อยู่ภายใต้โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิ สื่อชาวบ้านมะขามป้อม โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

/data/content/19685/cms/dijklnpsv349.jpg

          โดยเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการ รวบรวมกลุ่มนักการละครรุ่นใหม่ ใน จ.มหาสารคาม ที่ผ่านการอบรมละคร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแนวคิด ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Theatre) โดยคนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาความรู้ หลุดจากกรอบเดิมๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในการแก้ปัญหา การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาทัศนคติในการมองปัญหารอบตัว และนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา ซึ่งเยาวชนเปรียบเสมือนมดที่ค่อยๆ สร้างชุมชนของตนเองด้วยพลังของคนรุ่นใหม่

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ