ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพโดย สสส.


ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth


ละครดีดูสนุกคนชมไม่เคยทิ้ง เพราะละครอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถือเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่น่าสนใจมีผลสำรวจ พบว่า เยาวชนไทยมีพฤติกรรมเลียนแบบละครถึงร้อยละ 78 ละครที่ประสบความสำเร็จนอกจากวัดที่เรตติ้งแล้วควรเป็นละครดี ๆ มีสาระให้แง่คิด และสะท้อนความจริงในสังคม ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเขียนบทละครโทรทัศน์ผลิตผลงานมีคุณค่ายังจำเป็น


เหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว "การก่อตั้งสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์" เมื่อวันก่อน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างสังคมสุขภาวะพร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ "มิติด้านสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมสุขภาวะ" สร้างความเข้าใจในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่ดี


ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคมและปัญญา การที่สื่อเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาได้ในทุกมิติให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพราะสื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยดี แต่สื่อสร้างสรรค์จะมีนิยามเพิ่มเติมเพื่อขยายความเข้าใจ คือเนื้อหาที่ถูกต้องตรงตามศีลธรรมจริยธรรมและมุ่งปรับทัศนคติให้ถูกครรลองคลองธรรม สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงปรับวิถีชีวิตไม่ลุ่มหลงมัวเมา มีนิยามชัดใน พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.กับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเพราะการผลิตสื่อจะต้องอาศัยการร่วมมือจากหลายฝ่าย และการคำนึงถึงผู้ชมเพื่อให้ได้รับผลกระทบที่ดีและเติบโตต่อเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดีต่อไป


"สื่อมีอิทธิพลมากในการเติมเต็มชักจูงชักนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบทบาทของสื่อโดยเฉพาะละครหลายเรื่องมีประโยชน์ต่อสังคมมาก เช่น บุพเพสันนิวาส วัยแสบสาแหรกขาด ทองเอกหมอยาท่าโฉลง ถือเป็นตัวอย่างละครที่ดีทำให้สังคมและเด็กรุ่นใหม่เกิดการตื่นตัวและได้เรียนรู้สิ่งใหม่" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth


ด้าน อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์และผู้เขียนบทละคร "บุพเพสันนิวาส" บอกถึงวัตถุประสงค์การตั้งสมาคมฯ ว่า เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกันรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำละคร โดยเฉพาะการพัฒนาบทละครด้วยการสนับสนุนทางด้านข้อมูล สมาคมฯ จะพัฒนาศักยภาพผู้เขียนบทของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับ สสส. จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาสื่อและพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้เขียนบทรวมถึงพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์สู่การสื่อสารสุขภาวะอีกด้วย


"ละครโทรทัศน์เป็นพาณิชย์ศิลป์ศิลปะที่อยู่ในละคร มีความดี ความงาม ความสุนทรี และแง่คิดที่ดีใส่ในละครนอกเหนือจากการขายโฆษณาหาผู้สนับสนุน ถึงแม้ว่าเรื่องการขายของจะไม่เกี่ยวกับผู้เขียนบทแต่กลับถูกทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ กรงกรรมคือละครที่เรียกได้ว่าอยู่ในกระแสและสามารถผนวกความเป็นพาณิชย์และศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืน" อาจารย์ศัลยากล่าว


ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth


ยิ่งยศ ปัญญา นักเขียนเจ้าของบทละครกรงกรรม กล่าวว่า ศิลปะการละครถือเป็นศิลปะอันดับหนึ่งที่มนุษย์มี โดยนำศิลปะทุกแขนงมาร่วมกันออกมาเป็นละคร นอกจากหน้าที่การให้ความบันเทิงดูแล้วมีความสุขละครยังมีอิทธิพลต่อสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะละครเป็นสื่อฟรีทำให้เกิดการแข่งขันสูงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านเนื้อหา ทำให้ผู้ผลิตละครมุ่งผลิตให้น่าสนใจมากที่สุด ละครแต่ละเรื่องมีคุณค่าที่กระทบใจคนดูแตกต่างกันไป การสอนคนดูด้วยการไม่ยัดเยียด แต่ผ่านการดำเนินเนื้อเรื่องให้คนดูคิดตามและตั้งคำถามระหว่างตัวเองกับสังคม ซึ่งหน้าที่ของละครคือการทำให้คนดูเกิดวุฒิปัญญาที่เกิดจากการตั้งคำถามค้นหาความหมายของชีวิตเป็นต้น


ละครดีดีมากกว่าสนุก แต่ขับเคลื่อนสุขภาวะ thaihealth


นิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้ผลิตละครเรื่อง "วัยแสบสาแหรกขาด" เผยจุดเริ่มต้นการผลิตละครสะท้อนสังคมว่า มีโอกาสพูดคุยกับผู้เขียนบทละครสื่อปัญหาของเด็กเยาวชนจึงสนใจร่วมผลิตนำมาสู่ละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด สะท้อนปัญหาวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ตั้งใจผลิตละครแนวนี้ต่อ อยากให้ผู้ชมเข้าใจปัญหาที่แท้จริง ประเด็นต่อไปอยากจะนำเสนอปัญหาแฟนคลับหรือการเป็นติ่งศิลปินที่เด็กและเยาวชนมักทุ่มเทให้กับศิลปินมากเกินไป ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งที่ไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของบุคคลนั้นอยากให้แยกแยะทำความเข้าใจ

Shares:
QR Code :
QR Code