ลอยกระทง กทม. เข้มห้ามขายห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ

ที่มา :  MGR Online


ลอยกระทง กทม. เข้มห้ามขายห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ  thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ลงพื้นที่ตรวจร้านพลุ ดอกไม้ไฟ เตือนห้ามขายห้ามจุดช่วงลอยกระทง หากฝ่าฝืนพร้อมจับกุมดำเนินคดีทันที


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ พ.ต.อ.เกียรติ กาบบัว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ลงพื้นที่รณรงค์ด้านความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงเนื่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงตรวจร้านค้าที่เคยจำหน่ายดอกไม้เพลิง


นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ว่าฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากในเทศกาลลอยกระทงมักมีการจัดงานรื่นเริงจุดพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กทม.จึงจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจเยี่ยม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 22 พ.ย. 2561 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้ ผู้ผลิต สะสม และจำหน่วยดอกไม้เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 8 ม.ค. 2544 เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิง


"หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบทกำหนดโทษสำหรับผู้ผลิต สะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และบทกำหนดโทษสำหรับผู้ผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เล่นหากสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" นายทวีศักดิ์ กล่าว


นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า กทม.ได้ออกประกาศ ห้ามจำหน่าย และห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากฝ่าฝืนมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามไม่ให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบผู้ลักลอบจำหน่ายพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ฯลฯ จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

Shares:
QR Code :
QR Code