ลอยกระทงศรีสะเกษชูปลอดเหล้า ปลอดภัย

      งานประเพณีลอยกระทงศรีสะเกษ ชูปลอดเหล้า ปลอดภัย ชมขบวนแห่กระทงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมประกวดกระทงสวยงามและประกวดนางนพมาศ 6 พ.ย.นี้


/data/content/26361/cms/e_abefhjmos369.jpg


      นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 6 พ.ย. 2557 ภายใต้สโลแกน ประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า ปลอดภัย ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


      โดยกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคกลางวัน ในเวลา 09.00 น. จะมีขบวนแห่กระทงอย่างยิ่งใหญ่/data/content/26361/cms/e_ceflrtx35678.jpgอลังการ ซึ่งจะเคลื่อนขบวนออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรจบกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำหรับขบวนแห่นั้นจะมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และช่วงภาคกลางคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปจะมีการประกวดนางนพมาศ ส่วนกระทงที่มีการประกวดหลังจากแห่เสร็จแล้วจะนำไปลอยน้ำให้คณะกรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง และจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศด้วย


      งานประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้พี่น้องประชาชนได้สร้างความรัก ความสามัคคีกัน เพราะการจัดงานประเพณีนั้นประชาชนในชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น และในปีนี้เข้มงวดเป็นพิเศษภายใต้สโลแกน ลอยกระทง ปลอดเหล้า ปลอดภัย โดยให้ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมปลอดเหล้า จึงขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนให้งานนี้ปลอดแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลูกหลานชาวศรีสะเกษ


 


 


       ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


       ภาพประกอบจากอินเทอร็เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code