‘ลอยกระทงรวงข้าว’ จ.ร้อยเอ็ด

ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


'ลอยกระทงรวงข้าว' จ.ร้อยเอ็ด thaihealth


จ.ร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ชูไฮไลท์ “ลอยกระทงรวงข้าว” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลกควบคู่การท่องเที่ยว


ที่บริเวณ ท่าน้ำลอยกระทง บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก


การแถลงข่าวเริ่มต้นที่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานว่า งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 และในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ จำนวน 2 พระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน


'ลอยกระทงรวงข้าว' จ.ร้อยเอ็ด thaihealth


หลังจากนั้น นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานว่าปีนี้ ว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี เชื่อว่าการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกปี และจังหวัดใดในภาคอีสาน เพราะจังหวัดร้อยเอ็ดมีสิ่งดี ๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะบึงพลาญชัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานลอยกระทงแล้วยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย


ด้าน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้ ว่า งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ


ส่วน นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงไฮไลท์ของการจัดงานปีนี้ว่า ได้ชูรูปแบบการจัดงาน “ลอยกระทงข้าว” หรือ “ลอยกระทงรวงข้าว” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอันดับแรกนิตยสารของสายการบินนกแอร์ ที่จะประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนไม่ต้องเตรียมรวงข้าว และธูปเทียนมา แต่ทาง ททท. จัดเตรียมไว้ให้ อย่างน้อย 500 กระทงแรก


สำหรับ ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวด้วยว่า ประเพณีลอยการทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย และจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้นำด้านการจัดงานลอยกระทงที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆ จะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดภายใต้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้เที่ยวชมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code