ลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่

สธ.-สสส.-อนามัยโลก” ร่วมประกาศ 5 เจตนารมณ์

      

            “สธ.-สสส.-อนามัยโลก” ประกาศ 5 เจตนารมณ์ “ลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่” ปี 53 “บอยคอย บ.น้ำเมา-เปิดพื้นที่ปลอดภัย” ขยายพื้นที่จัดงาน 4 ภาคทั่วไทย  ชี้ประชาชน 95% ปลื้มบรรยากาศประเพณีไร้เหล้า-บุหรี่ ยอดเจ็บ-ตายลดฮวบ

 

 

ลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่

 

 

            เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พ.ย. 2553 ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง ในงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า บุหรี่ ปี 2553 โดย นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทศกาลลอยกระทงเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งในเรื่องของบุหรี่ เหล้าเบียร์ อุบัติเหตุ รวมไปถึงการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอยด้วยความคึกคะนอง และขาดการควบคุม จนถูกระบุว่า เป็นเทศกาลแห่งการเมา-เจ็บ-ตาย-เสียตัว ทำให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ไม่เข้าใจคุณค่าความหมายที่แท้จริงของการจัดงานประเพณีที่ดีงาม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้ 1.ร่วมกันประกาศนโยบายจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน 2.ไม่สนับสนุนให้บริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ โฆษณาสินค้าหรือทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในพื้นที่จัดงาน 3.จัดพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดเหล้า-บุหรี่ 4.ส่งเสริมกิจกรรมที่คงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม และ 5.ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการและแนวทาง ในการปกป้องเด็กและเยาวชนให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทุกวิถีทางร่วมกัน

 

          ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ในฐานะที่ปรึกษาฯ สสส. กล่าวว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สสส. ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้สังคมเปลี่ยนค่านิยมในการจัดงานประเพณี ให้เป็น พื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์พบว่า สามารถลดจำนวนครั้ง และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในงานได้ โดยปี 2552 มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลลดลงถึง 10% และประชาชนกว่า 95% พอใจให้การจัดงานเทศกาลลอยกระทงปลอดเหล้า ปี 2553 จึงขยายพื้นที่จัดงาน ลอยกระทงปลอดเหล้าครอบคลุม 4 ภาค รวม 13 จังหวัด ได้แก่ 1.ลอยประทีปวัดอรุณฯ รำลึกคุณเจ้าพระยา ไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ ที่ถนนวังเดิม และภายในวัดอรุณฯ กทม. 20 – 21 พ.ย. 2.ลอยกระทงสร้างสุข สุขใจ ปลอดภัย …ไร้แอลกอฮอล์ วิถีแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมบางลำพูที่สวนสาธารณะสันติชัยปราการ รอบถนนพระอาทิตย์ และพระสุเมรุ กทม.  21 พ.ย. 3.งานไหลกระทงคืนเพ็ญเดือนสิบสอง ร่วมอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก 20 – 21 พ.ย. 4.ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ไร้แอลกอฮอล์ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จ.สุโขทัย 19 – 21 พ.ย.

 

          ที่ปรึกษาฯ สสส. กล่าวอีกว่า 5.ประเพณีเดือนยี่เป็ง “ม่วนอก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ที่สวนสาธารณะริมน้ำปิง ข้างจวนผู้ว่าฯ  จ.เชียงใหม่ 18 – 22 พ.ย. 6.ประเพณีลอยกระทงปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ที่บริเวณสวนชมน่าน จ.พิษณุโลก 16-21 พ.ย. 7.โครงการยี่เป็งลอยโคมที่กว๊านพะเยา ที่ศาลาหมื่นปี  จ.พะเยา 20 – 21 พ.ย. 8.งานประเพณีลอยกระทง  ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัดที่เทศบาลเมืองน่าน 19-21 พ.ย. 9.รณรงค์งดเหล้า เฝ้าระวัง งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ที่ริมแม่น้ำปิง จ.ตาก 31 ต.ค. 4 พ.ย. 10.งานคืนสิบสองเพ็ญ  เล่นโคมไฟ  ไต้ประทีปและงานมหกรรมอาหารท้องถิ่น อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์   ที่ริมคลองสมถวิล (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) จ.มหาสารคาม 17-21 พ.ย. 11.มหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ สืบสานงานประเพณีการแข่งเรือยาวลอยกระทง ที่สวนสาธารณะบุ้งน้อย – บุ้งใหญ่ ริมแม่น้ำชี จ.ยโสธร  17-21 พ.ย. 12.ลอยกระทงปลอดเหล้า กลางลำน้ำสุขภาพ ที่สะพานคลองนอกท่า เทศบาลตำบลพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช  20 – 21 พ.ย. และ 13.โครงการรณรงค์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำวัดประสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดท่าจีน) จ.ตรัง 17-21 พ.ย.

 

 

ลอยกระทงปลอดเหล้า-บุหรี่

 

          นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยกว่า 17 ล้านคนสูบบุหรี่ และเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งคนไทย 65.6%  ยังคมสัมผัสควันบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่ครอบคลุมแล้ว แต่การบังคับใช้กฎหมายน้อยมาก จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนร่วมใจกันรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

 

Update : 11-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ