ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก งานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


หลายครั้งที่เราพบเห็นภาพข่าวคราวต่าง ๆ ทางหน้าจอโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ปรากฏเหตุร้ายแรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย หรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น นั่นเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกล่าวอ้างได้ว่า ทุกคนรับรู้ถึงพิษภัยและอันตรายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าสามารถสร้างผลกระทบได้มากมายขนาดไหน


ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษาเป็นการเริ่มต้น เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2560 พบว่า ต้นทุนความสูญเสียทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 86,000 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนความสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าถึง 82,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ ยังพบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 20,000 กว่าราย ส่งผลกระทบทั้งในแง่ของการเจ็บป่วย และการกำเริบของโรคต่าง ๆ  อีกทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสารเสพติดที่มีผู้นิยมบริโภคมากที่สุด และเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งต่อการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรชายไทย ทำให้เกิดโรคมากกว่า 230 โรค รวมทั้งเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงในสังคมด้วย


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าถึงบทบาทการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาว่า สสส. และภาคีเครือข่ายตระหนักดีถึงพิษภัยที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมาจนถึงปีที่ 19 แล้ว โดยในปี 2565 นี้ ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว” ซึ่งเน้นที่การเลิกเหล้าเพื่อความสุขของครอบครัว ลดความตึงเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยปีนี้มีการดำเนินการสำคัญ คือ การร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการสนับสนุนสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ให้กับพื้นที่อำเภอ 878 แห่ง


ดร.นพ.ไพโรจน์ ขยายความเพิ่มเติมว่า จากการประเมินโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า ประชาชนเกือบ 90% เห็นว่าการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานั้นเกิดประโยชน์ มีประชาชนเห็นสื่อรณรงค์โครงการไม่ต่ำกว่า 80% และมีการคาดการณ์ว่ามีประชาชนอย่างน้อย 2.7 ล้านคน ได้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะช่วยสกัดนักดื่มหน้าใหม่ ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ดื่มประจำ กลุ่มผู้ดื่มหนัก และกลุ่มเยาวชน สำหรับประชาชนที่สนใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


วิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ช่วยงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา


– ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


– เพิ่มเงินในกระเป๋า


– เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย


– เพิ่มความสุขในครอบครัว


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


ทางด้านของภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ นักแสดงสังกัดช่อง 7HD ในฐานะตัวแทนศิลปิน ดาราที่เข้ารับรางวัลในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565 ได้ฝากถึงคนไทยทุกคนว่า คำว่า ‘ลด ละ เลิก’ นั้น เป็นสเตปอยู่แล้ว ใครที่ยังเลิกไม่ได้ก็เริ่มจากลด ละ แล้วค่อยเลิก โดยปกติแล้ว อุบัติเหตุ หรือเรื่องน่าเศร้าทั้งหลาย มักจะเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่างเช่น เทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ ที่เรารู้สึกอยากกลับบ้านไปหาครอบครัว อยากกลับไปมีความสุข สนุกสนาน แต่เรากลับได้ยินข่าว 7 วันอันตราย ก็จะเห็นว่า แทนที่จะเป็นความสุข กลับกลายเป็นความทุกข์ เป็นความเศร้าแทน  ดังนั้น อยากจะชวนทุกคนเริ่มต้นจากการลด แล้วหลังจากนั้นลองละดูว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งทำได้มากแค่ไหน โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเรื่องน่าเศร้าก็จะยิ่งลดลง และสุดท้ายถ้าเลิกได้ก็จะดีมาก ดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มช่วงไหน อย่างไร ใช้ช่วงเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นไปพร้อม ๆ กัน


ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างสุขสู่สังคม thaihealth


“เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเริ่มต้นได้” สสส. ในฐานะองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเกือบสองทศวรรษ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร ย้ำเตือนเรื่องนี้ต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้ สามารถทำได้สำเร็จตลอดพรรษา หรือหากขยายผลต่อเนื่องเป็นความตั้งใจที่จะเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้ ก็นับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในทุกมิติทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม


ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือต้องการเลิกสุราสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ facebook fanpage : ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา Alcohol Help Center หรือโทรสายด่วนเลิกเหล้า 1413 จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการดูแลตัวเองในเบื้องต้น และให้คำปรึกษาในการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล เพื่อการหยุดดื่มอย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านเว็บไซต์ “ติดเหล้ายัง-ดอทคอม”

Shares:
QR Code :
QR Code