ลดโลกร้อน เริ่มได้จากตัวเรา

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th


ลดโลกร้อน เริ่มได้จากตัวเรา thaihealth


แฟ้มภาพ


ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา สังเกตเห็นได้ว่า สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นไปทั่วโลก ทั้งการเกิดคลื่นความเย็นเฉียบพลัน อากาศร้อนหนาวสลับไปมาในหลายๆ ประเทศ และปัจจุบันสภาพอากาศที่ร้อนจัด เกิดภัยแล้งยาวนาน และมีแน้วโน้มจะเกิดคลื่นความร้อนในประเทศไทยนั้น ก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนของ ‘ภาวะโลกร้อน’ ได้อย่างชัดเจน


ภาวะโลกร้อน นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ และแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งหมด แต่ในฐานะประชากรโลก เราสามารถช่วยกันปกป้อง ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้นได้โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน


เว็บไซต์ สสส. ขอแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อนง่ายๆ โดยเริ่มจากภายในบ้านของเรา ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิธีด้วยกัน คือ


1.ประหยัดพลังงานที่บ้าน


– เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานมากที่สุด คือ มีเครื่องหมายประหยัดพลังงาน มีสวิตช์ปิดเปิด เพื่อตัดพลังงานจากแหล่งจากไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ หรือใช้พลังงานไม่เกิน 1 วัตต์ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนบาย


-ใช้หลอดประหยัดไฟ จะช่วยลดพลังงานมากถึงร้อยละ 80 และควรปิดไฟเมื่อไม่ใช้ทุกครั้ง


-ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะอุปกรณ์ในบ้านต่างๆ ยังใช้ไฟฟ้าอยู่ถึงแม้จะไม่มีการใช้งานก็ตาม


2. ประหยัดพลังงานในห้องครัว การทำอาหารกินเองที่บ้าน จะใช้พลังงานการแปรรูปและการขนส่งน้อยกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้


-หากใช้เครื่องประกอบอาหารแบบใช้ความดัน ไม่ควรเปิดเตาอบก่อนถึงเวลาทำอาหาร หากใช้เตาไฟฟ้าประกอบอาหาร ควรปิดสวิตช์ก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ความร้อนที่เหลือปรุงอาหาร


-ควรตั้งตู้เย็นในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่มีแสงแดดส่องถึง และไม่ควรตั้งใกล้เครื่องทำความร้อนหรือเตาไฟ ควรละลายน้ำแข็งสม่ำเสมอด้วย


3. ประหยัดพลังงานในห้องน้ำ


-ควรอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือใช้ขัน แทนการอาบน้ำในอ่าง ควรปิดน้ำตอนที่ถูสบู่และแปรงฟัน


-ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ เพราะมีพลังงานมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หากมีอยู่แล้ว ควรดึงปลั๊กออกเมื่อชาร์ตแบตเตอรี่เต็มแล้ว ใช้ให้แบตเตอรี่หมดเป็นครั้งๆ ไป


4. อยู่เย็นเป็นสุข อย่างชาญฉลาด


-ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเช้าตรู่ (6.00-8.00น.) จะลดพลังงานได้ 4363 วัตต์ต่อชั่วโมง และช่วงเย็น (16.00-18.00น.) จะประหยัดพลังงานลงอีก 5560 วัตต์ต่อชั่วโมง


-ตรวจสอบและป้องกันการรั่วซึมของอากาศ ตามแนวประตูหน้าต่างและช่องเปิดต่างๆ ความร้อนและความชื้นที่รั่วเข้ามา ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้น


-แยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกจากห้องที่ปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น เตาอบ หม้อหุงข้าว หากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นและสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น


เริ่มต้นประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนในวันนี้ เพื่อโลกที่สวยงามและมีพลังงานไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


สนใจอ่านข้อมูลประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ” (http://resource.thaihealth.or.th/library/11461)


หนังสือที่เกิดจากความตั้งใจของ กรีนพีซ เครือข่ายจิตอาส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่จัดทำขึ้นเพื่อหวังว่า จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อลดอุณหภูมิโลกของเรา และสร้างวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อการมีชีวิตอยู่ของสิ่งแวดล้อมและประชากรโลกที่ยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code