ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

ร่วมปฏิญาณตน 9 วัด ทำดีเป็นกุศล

 

 

          พูดกันจากก้นบึ้งของหัวใจว่า การละชั่วทำความดีไม่น่าจะต้องให้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้บังคับ ยิ่งเป็นการทำความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ เพื่อสนองคุณแห่งสถาบันศาสนากระทั่งสนองพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ปวงพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า

 

          คนที่เข้าสู่วิถีความชั่วกลุ่มหนึ่งมาจากการไม่มีสติ ขาดสติ แล้วไปก่อเหตุจนก่อให้เกิดความเสียหายตั้งแต่เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียอวัยวะ จนถึงเสียชีวิต นี่ยังไม่รวมการเสียชื่อเสียง เสียความนับถือศรัทธาทั้งจากครอบครัวและคนรอบข้าง

 

          เรียก ความชั่ว อาจจะถูกประท้วงว่าใช้คำแรงไป คนชั่วต้องไปปล้นไปจี้ไปฆ่าใครเขา ไม่แรงหรอกครับ เพราะชั่วที่ว่านี้คือหนึ่งในการละเมิดศีล 5 คือ การเป็นนักแสดงอบายมุข อบายมุข ข้อสุราเมรัยหรือก็คือนักเลงเหล้านั่นเอง เพราะเหล้าหรือแอลกอฮอล์แม้ทีเดียวครอบงำให้คนดื่มเสพทำชั่ว แล้วก็ต้องรวมไปถึงคนผลิต คนอยู่ในธุรกิจการขาย รวมถึงรัฐบาลที่มีรายได้ด้วยจากการเก็บภาษีก็ต้องถือว่ามีส่วนร่วมส่งเสริม

 

          แต่รัฐบาลก็ออกตัวได้ระดับหนึ่งโดยการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมาเป็นการแสดงถึงความพร้อมของสังคมไทยว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันปกป้องเด็กเยาวชนจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการดื่มของประชาชนและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

 

          อย่างที่บอก…เรื่องชักชวนละชั่ว ทำดีอย่างนี้ไม่น่าจะต้องให้บังคับกันด้วยกฎหมายเลยจริงๆ

 

          เพราะความห่วงใยกันนี้แหละ จึงต้องระดมช่วยอีกแรงหนึ่งจากกองค์กรต่างๆ โดยคนไทยเริ่มร่วมตัวกันทำโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเช่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ชวนชาวไทยไทยปฏิญาณตน 9 วัด “งดเหล้าเข้าพรรษาคนไทยทั่วหล้าได้บุญกุศล” เพื่อทำดีให้แก่ตนเองครอบครัวและพระพุทธศาสนา

 

          “ชีวิตเริ่มต้นดีได้ภายในวันเดียว ลดเหล้าเข้าพรรษา สู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต”

 

          สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นปีที่ 1 และ พ.ศ.2552 ร่วมกับวัดดัง 9 วัดนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

 

          นับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางสาธารณะให้คนไทยเห็นความสำคัญต่อการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทยรวมถึงเด็กและเยาวชนในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามศีลข้อหาได้อีกทางหนึ่ง

 

วัดที่อยู่ในโครงการประกอบด้วย

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

1.วัดพระศรีมหาธาตุ (ต้นพระศรีมหาโพธิ์อินเดีย) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

2.วัดไตรมิตรฯ (หลวงพ่อทองคำ) แขวงตลาดน้อย เตสัมพันธวงศ์

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

3.วัดเทพลีลา (รอยพระพุทธบาทจำลอง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

4.วัดยาง (หลวงพ่อโต) แขวงสวนหลวง เขตประเวศ

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

5.วัดเบญจมบพิตร (พระพุทธชินราชจำลอง) แขวงดุสิต เขตดุสิต

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต 

 

6.วัดยานนาวา (พระบรมสารีริกธาตุ) แขวงยานนาวา เขตสาธร

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

7.วัดเลา (รูปหล่อพระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต

 

8.วัดสร้อยทอง (หลวงพ่อเหลือ) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

 

ลดเหล้าเข้าพรรษา…สู่การเลิกตลอดชีวิต 

 

9.วัดสระเกศฯ (บรมบรรพตภูเขาทอง)แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ

 

 

          ท่านที่สนใจสามารถไปลงชื่อและร่วมปฏิญาณตน ที่ซุ้มปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาได้ที่วัดทั้ง 9 วัด นอกจากจะได้โอกาสทำดีให้กับตัวเอง ให้ครอบครัวญาติพี่น้อง ให้สังคม บูชาพระพุทธศาสนาสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้ว แต่ละวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยนำไปสู่ความชื่นชมยินดีเคารพศรัทธาของคนทั้งปวงที่สำคัญคือความสุขที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

          สำหรับท่านที่ไปลงชื่อและปฏิญาณตนใน 9 วัด เพื่อความเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนั้น ในการลงนามปฏิญาณตนงดเหล้านี้ มีของที่ระลึกให้ทุกท่านด้วย (ของมีจำนวนจำกัด) โดยเริ่มปฏิญาณได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนตลอด 3 เดือน

 

          ขออนุโมทนาแก่ทุกท่านที่ปิดกายประตูชั่วเดินไปตามทางความดีมีความสุขอย่างยั่งยืนล่วงหน้าครับ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 23-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code