ลดเหล้าบุหรี่ ลดความเสี่ยงต่อชีวิต

อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุลดลง


ลดเหล้าบุหรี่ ลดความเสี่ยงต่อชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 32.7 ในปี 2547 เหลือร้อยละ 32.3 ในปี 2557 แม้อัตราการดื่มสุราอาจดูว่าลดลงไม่มากนัก แต่จากการสำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ในสองครั้งที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ดื่มสุราในระดับอันตราย ลดลงถึงร้อยละ 20 และจากข้อมูลของสภาพัฒน์ พบว่าเงินที่คนไทยใช้ซื้อเหล้า ลดลงจากปีละ 154,998 ล้านเหลือ 139,333 ล้าน ลดลง 15,665 ล้านบาทต่อปี จำนวน ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วง 10 ปีที่ผ่านมาก็ลดลงถึง ร้อยละ 48 ซึ่งมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุลดลงจากปีละ 286,885 ล้านเหลือ 185,444 ล้าน


นพ.บัณฑิต กล่าวต่อว่า เหตุผลที่ว่าทำไมคนสูบบุหรี่-ดื่มเหล้าลดลง ทำไมรายได้ สสส.มากขึ้น ก็เพราะในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ 4 ครั้ง และเพิ่มอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 ครั้ง โดยภาษีบุหรี่เพิ่มจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 87 เมื่อเทียบงบสสส.กับสธ. จะพบว่างบฯ ของสสส.ลดลงจากจาก ร้อยละ 5.42 เหลือเพียงร้อยละ 3.75 เท่านั้น ความเป็นจริงก็คือเงินของสสส. เมื่อเทียบกับภาพใหญ่แล้วมีสัดส่วนลดลง ที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกปีไทยมีคนเพิ่มขึ้น ค่าเงินก็ลดลงทุกวัน แต่ธุรกิจบุหรี่และเหล้ากลับชะลอตัว สะท้อนว่าสสส.ทำงานได้ผล ถ้าทำงานไม่ได้ผล คงไม่ได้รับแรงต่อต้านจากธุรกิจที่เสียประโยชน์มากขนาดนี้


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code