ลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 27 แล้ว ซึ่งปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ แนวคิด และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย

จากข้อมูลสถิติพบว่า ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000 คนต่อปี โดยกรมตั้งเป้าหมายว่า จะลดลงให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี จนกระทั่งสถิติลดลงเหลือศูนย์ แต่ทั้งนี้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลกได้

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการประกวดสื่อรณรงค์ เช่น นิทานสอนใจ ภาพยนตร์สั้น ความปลอดภัยในการทำงานและประกวดทีมกู้ภัยฉุกเฉินโดยจำลองจากสถานการณ์จริง เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักแก่ทุกฝ่ายให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

“กรมจะเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกกิจการต่อไป” นายอาทิตย์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ