ลดความเสี่ยงโรคร้ายด้วยผัก

รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง

 ลดความเสี่ยงโรคร้ายด้วยผัก

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรม  ภาพวาด  ภาพถ่ายคำขวัญ   สำรับอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายพื้นบ้าน “ชุมชนมีสุขด้วยสุขภาพดี healthy & happy villageภายใต้โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ กระทรวงสาธารณสุข

 

          นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข  กล่าวว่า กระทรวงฯ สุขร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  เน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3-5 วันๆละอย่างน้อย 30 นาที  และเพิ่มการกินผักและผลไม้สดให้ได้วันละอย่างครึ่งกิโลกรัม และลดอาหารไขมันสูง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ถึงร้อยละ 20-30 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย

 

          ทั้งนี้ได้ติดตามประเมินผลหลังดำเนินงานโครงการฯ พบว่าประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในชุมชนเป้าหมาย ลดอาหารไขมันตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นจาก 51% เป็น 71%  และเพื่อให้ได้โครงการ ภาพวาด  ภาพถ่ายคำขวัญ สำหรับอาหารสุขภาพ  และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านชุมชนมีสุขด้วยสุขภาพดี   healthy & happy village เป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ในปี  2553  พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอด

จนเด็ก เยาวชน และประชาชน

 

          นพ.สมยศ  ดีรัศมี  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สังคมมีการนำแนวคิดของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถลดโรคเรื้อรังได้ผล คือหมู่บ้าน ที่ประชาชนมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันวันละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินผักและผลไม้สดวันละครึ่งกิโลกรัม หรือกินผักในปริมาณครึ่งหนึ่งของอาหารแต่ละมื้อ  จะลดอาหารไขมัน  และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

 

          สำหรับการประกวดผลงานภาพวาด ภาพถ่าย คำขวัญ สำรับอาหารสุขภาพและการออกกำลังกายพื้นบ้าน ในหัวข้อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดผู้สนใจ สอบถาม โทร.0-25901612  ตั้งแต่วันนี้-16 พ.ย. 52

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

update: 22-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

                              

Shares:
QR Code :
QR Code