ลงพื้นที่ตรวจสารคัดหลั่งกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ให้ครบ 6 โซนใน กทม.

ที่มา : แนวหน้า


ลงพื้นที่ตรวจสารคัดหลั่งกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ให้ครบ 6 โซนใน กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานครร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ลงพื้นที่ให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (SWAB) เพื่อนำไปทดสอบการติดเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชน ลดการเดินทางด้วยตนเองของผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยผ่านการคัดกรองโดยระบบ BKK COVID-19


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ลงพื้นที่ให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (SWAB) เพื่อนำไปทดสอบการติดเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชน ลดการเดินทางด้วยตนเองของผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยผ่านการคัดกรองโดยระบบ BKK COVID-19 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการวันที่ 8-14 เม.ย. 2563 ตรวจไปแล้ว จำนวน 155 ราย ผลการตรวจยังไม่พบยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเป็นลบ (Negative) ไม่ติดเชื้อ จำนวน 73 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ จำนวน 82 ราย ยังไม่มีผลเป็นบวก (Positive) ติดเชื้อ


ในวันที่ 15 เม.ย. ลงพื้นที่ตรวจกลุ่มเขต กรุงเทพกลาง และวันที่ 16 เม.ย. 2563 กำหนดลงพื้นที่กลุ่ม เขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ วันที่ 17 เม.ย. 2563 ลงพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และวันที่ 18 เม.ย.2563 จะลงพื้นที่กลุ่ม เขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพใต้ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข จะตรวจคัดกรองบุคคลในเบื้องต้นหากพบเป็นกลุ่มเสี่ยง จะประสานสำนักงานเขตนำบุคคลดังกล่าวไปเข้ารับการตรวจจากทีมหมอแล็บแพนด้า เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (SWAB) นำไปทดสอบการติดเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้องแล็บของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยการนำตัวผู้สงสัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไป SWAB นั้นจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อ


ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 17 คน ยอดผู้ป่วยสะสมรวมจำนวน 1,328 คน ผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 48 คน ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหายฯ จำนวน 1,084 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 374 คน ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 17 คน โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพฯ ช่วง 10 วันที่ผ่านมา ลดลงอย่างต่อเนื่อง กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นในวันนี้ กรุงเทพมหานคร ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่าง อยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่และรับเชื้อ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไป สำหรับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 13 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-13 เม.ย.2563 เรียกตรวจรถรวมทั้งสิ้น 153,357 คัน ตรวจคัดกรองบุคคลรวมทั้งสิ้น 339,301 คน พบบุคคลเข้าข่ายเป็น กลุ่มเสี่ยงรวม 66 คน

Shares:
QR Code :
QR Code