ลงปฏิญาณงดดื่มสุราวันเข้าพรรษา

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ เชิญชวนนักดื่มแอลกอฮอล์ 17.7 ล้านคนทั่วประเทศ ลงปฏิญาณงดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา


ลงปฏิญาณงดดื่มสุราวันเข้าพรรษา  thaihealth


ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์” จัดพร้อมกันทุกหน่วยงานทุกจังหวัด โดยปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” เพราะสุราจะทำลายสุขภาพคนดื่ม ก่อความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร


ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ขณะนี้การดื่มสุราขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เช่น เพื่อนชวน การเข้าถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานล่าสุด ปี 2557 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุรา 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรวัยนี้ ชายมากกว่าหญิง 4 เท่า ผู้ชายเริ่มดื่มตั้งแต่อายุ 19 ปีเศษ หากประเทศไทยมีวัยรุ่นดื่มสุรา โดยไม่มีการแก้ไข อนาคตของชาติจะถูกทำลาย สติปัญญาและสุขภาพเสื่อมโทรม เจ็บป่วย ทุนพัฒนาประเทศจะต่ำลง ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือจริงจัง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ร่วมรณรงค์ให้วันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มหยุดดื่มสุรา


กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะผู้ดื่มสุรา ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยลงนามได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด โรงเรียน โรงงาน ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สถานบริการสาธารณสุขสังกัด กทม. หรือลงชื่อที่ www.thaiantialcohol.com หลังจากนั้นจะรวบรวมจำนวนชื่อทูลเกล้าถวายสำนักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันออกพรรษา หากใครหยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี จะมอบประกาศนียบัตร


ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสอบถามครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวดื่มสุราและมีปัญหา ล่าสุดปี 2554 พบว่า ประชาชนมีค่าใช้จ่ายค่าสุราวันละ 80 บาท เท่ากับค่ากับข้าว 1 วัน และเท่ากับค่าการศึกษาของลูก 1 คน หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษาจะประหยัดคนละ 4,200 บาท สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการเขียนโปสต์การ์ดรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่รัก การเสวนาในหัวข้อรวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์ นำโดย นพ.สมาน ฟูตระกูลและ เต๋า สมชาย เข็มกลัด การเทศนาธรรมจากพระอาจารย์วรวัฒน์ พร้อมชมนิทรรศการบุคคลและองค์กรที่มีผลงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเด่นกว่า 40 บูธ เช่น กลุ่มเยาวชนศรีสำเภาลูน จ.สุรินทร์ สร้างกลไกแก้ปัญหาจากแอลกอฮอล์ มีทีมวิเคราะห์ปัญหาระดับชุมชน ทีมปฏิบัติการและทีมสนับสนุนในชุมชน, รร.สรรพวิทยาคม จ.ตาก ประกาศเป็นโรงเรียนห่างไกลอบายมุขทุกชนิด


 


 


ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code