ลงนาม MOU ไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผา ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

featured

​เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วม 109 หน่วยงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ME6Yq0

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ