ลงนามพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ที่มา : สยามรัฐ


ลงนามพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง thaihealth


แฟ้มภาพ


ลงนามความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน


โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีฯ ว่า รัฐบาลตระหนักการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ออกมาวันนี้เราคือทีมประเทศไทย ไม่มีศึกใดที่เราเอาชนะไม่ได้ ถ้าเราร่วมมือกัน ร่วมพลังความรัก ความสามัคคีทุกอย่างแก้ได้ทั้งหมด ฝากให้ทุกกระทรวงหน่วยงานดูแลช่วยเหลือเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ทุกอย่างค่อยๆ เดินหน้าไป อาจจะช้าบ้าง อาจจะเร็วบ้างมีปัญหาอยู่บ้าง ทุกอย่างต้องมีปัญหาในสิ่งที่ไม่เคยทำ


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้เราต้องหาอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่วันนี้เพิ่ม ซึ่งรัฐบาลพร้อมเต็มที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพ โดยได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งจะบูรณาการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ วันนี้ตนพูดข้อเท็จจริงทุกเรื่องเป็นอย่างไร ทำไมรัฐบาลทำอย่างนี้ ทำไมถึงทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนู้น ถ้าทำแบบนี้ทั้งหมดก็ไม่สำเร็จซักเรื่อง


ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางมาตรการของรัฐบาล และสิทธิเขามีอะไรบ้าง ซึ่งรัฐบาลพูดไปหลายครั้งแต่ไม่ได้รับความสนใจจากสังคม ทำให้เกิดปัญหามาโดยตลอด หลายคนไม่ทราบจนมีปัญหาออกสื่อ หาว่ารัฐบาลไม่ดูแลเรื่องนี้ขอเน้นย้ำทุกหน่วยงานขอให้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่า สิ่งที่เราให้เขาไปแล้วนั่นคือสิทธิของท่านตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องดูแล แต่เขาต้องรักษาสิทธิของเขาด้วยตัวเอง หรือให้ญาตพี่น้องทำแทนให้ ไม่อย่างนั้นก็วุ่นไปหมดรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังไปลดเงินตรงนี้เลย ถ้าท่านยังมีสิทธิอยู่ ทุกคนมีสิทธิตราบใดที่ยังเป็นคนไทยอยู่


นายกฯ กล่าวว่า วันนี้โลกเปลี่ยนทุกวัน ก็เห็นปัญหาในต่างประเทศ ซึ่งปัญหาสำคัญที่สุดคือความมั่นคง มีเสถียรภาพของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนเรื่องการต่อต้านการทุจริตก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งเฉียบขาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนย้ำเสมอ วันนี้ทุกคนคือทีมประเทศไทย 66 ล้านคนเราคือครอบครัวเดียวกัน ตนคิดว่าใช่ ตนรู้สึกอย่างนั้นเพราะต้องดูแลทุกคน เราต้องไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดีกว่าที่จะไปหาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตำหนิ ติติง จนภาพใหญ่เสียหาย นั่นคือสิ่งที่ตนขอร้องเสมอมา ตนรับทุกอย่าง จะดีหรือไม่ดี ตนก็ต้องรับมาแก้ไข ถ้าดีอยู่แล้วตนก็ขอบคุณถ้าไม่ดีก็รับมาแก้ไข ย้ำเตือนช่วยเหลือ นี่คือคำว่าทีมประเทศไทยสำหรับคนไทยเรียกว่าครอบครัวประเทศไทย


"ผมยินดีที่จะทำทุกอย่างให้กับท่านนี่คือคำสัญญา เป็นคำสัญญาของผมว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในขีดความสามารถที่ผมมีอยู่ และผมมีกำลังใจที่จะทำอยู่ด้วยความศรัทธาของผมเอง เพราะผมทำเพื่อคนอื่นเพื่อประเทศไทยมันต้องสำเร็จถ้ามันไม่สำเร็จผมก็ต้องรับผิดชอบ แต่ก็ดูสิว่าเป็นธรรมกับผมหรือไม่ แล้วผมทำอะไรมากน้อยเพียงใด ขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนเฝ้ามองสิ่งดีๆ ที่เรากำลังทำให้ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจมีความสุขและความเจริญไปด้วยกัน"

Shares:
QR Code :
QR Code