ฤดูร้อน เร่งป้องกันไข้เลือดออก

ฤดูร้อน เร่งป้องกันไข้เลือดออก  thaihealth


สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ช่วงอากาศเปลี่ยน และมีอุณหภูมิสูงขึ้น ช่วงฤดูร้อนถือเป็นช่วงที่ต้องเร่งวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในฤดูฝน


น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงที่อากาศเปลี่ยนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มโรคที่ต้องระวังทั่วไป คือกลุ่มโรคทางเดินหายใจ หรือหวัด ซึ่งจะพบมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูหากมีร่างกายไม่แข็งแรง กลุ่มโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด โดยในช่วงนี้จะเริ่มพบโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องระวังอาหารและน้ำให้มากขึ้น โดยการกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ ทั้งนี้ สำหรับโรคที่สำนักระบาดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน อัตราการเจ็บป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง โรคมือ เท้า ปาก พบว่าสถานการณ์เริ่มสงบลง และโรคไข้เลือดออก ซึ่งปีนี้ถือว่าต้องจับตาเป็นพิเศษ


น.พ.ธนรักษ์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกช่วงการแพร่ระบาดจะอยู่ในฤดูฝน แต่ช่วงฤดูร้อนถือเป็นช่วงที่ต้องเร่งวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในฤดูฝน เนื่องจากพบว่า ในช่วงต้นปีอัตราการป่วยสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับปีเดียวกัน และสูงกว่าค่ามาตรฐาน ทำให้พยากรณ์ว่า ในช่วงฤดูฝนที่จะถึงอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคสูง จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ โดยวิธีในการหยุดโรคไข้เลือดออก ต้องกำจัดพาหะนำโรค คือ ยุง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และการใช้สารเคมี โดยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบ้านเรือนที่ภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้ ประชาชนต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อลดยุงในบ้าน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code