ร.พ.เด็กแนะวิธีเลี้ยงลูกป้องกันหลงโลกวัตถุนิยม

 

สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สังคมไทยปัจจุบันอยู่ในโลกแห่งวัตถุนิยม ที่เต็มไปด้วยสิ่งของยั่วเย้า การป้องกันจิตใจจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่ยังไม่อาจแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง หากปราศจากคำแนะนำที่เหมาะสม

ดังนั้นการสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันจิตใจไม่ให้ลูกน้อยหลงใหลไปกับคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จึงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของพ่อแม่ในโลกแห่งวัตถุนิยม

พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า “คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกกลับมาจากโรงเรียน แล้วร้องขอบางสิ่งบางอย่าง ด้วยเหตุผลว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนมีกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ วิดีโอเกม หรือสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ กรณีเช่นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าโลกวัตถุนิยมส่งผลต่อลูกหลานของเราอย่างไร หากเราตอบสนองผิดเด็กๆ ก็จะมีความต้องการไม่รู้จบ”

พญ.รัตโนทัยกล่าวแนะนำว่า สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มทำคือสอนให้ลูกเข้าใจความแตกต่างของสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้โดยอาจนั่งลงถามความคิดเห็นลูกว่าคำสองคำนี้ลูกเข้าใจว่าอย่างไร อะไรคือสิ่งที่จำเป็น และอะไรคือสิ่งที่อยากได้

“ควรอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่นอกเหนือไปจากปัจจัย 4 ล้วนเป็นสิ่งที่อยากได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ดังนั้นจึงควรสอนลูกโดยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อลูกโตเข้าสู่วัยเรียนหรือ 7 ปีขึ้นไป ก็สามารถเข้าใจเหตุผลได้มากขึ้น การชมเชยลูกเมื่อสามารถอดกลั้นต่อสิ่งที่อยากได้ เป็นวิธีการที่จะทำให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป”

นอกจากนั้น ควรเปลี่ยนจากการให้รางวัลลูกด้วยสิ่งของ มาเป็นการให้เวลากับลูกมากขึ้น เช่น แทนที่จะซื้อของเล่นใหม่ให้เมื่อลูกทำคะแนนสอบได้ดี ก็อาจเปลี่ยนเป็นพาลูกไปเที่ยวทะเล เพื่อได้ใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เด็กๆ เข้าใจว่า สิ่งที่มีค่าและทำให้มีความสุขในชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่ซื้อหาด้วยเงิน แต่เป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัวต่างหาก

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกล่าวด้วยว่า คุณพ่อคุณแม่อาจถือโอกาสเปลี่ยนจากซื้อของให้ลูก เป็นการใช้เวลากับลูกโดยอาจพากันไปเที่ยวทั้งครอบครัว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้เวลากับลูก ฟังลูกให้มาก เพราะจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจความคิดของลูกมากขึ้น และเปิดโอกาสให้คุณได้สอดแทรกแง่คิดและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมให้กับลูกได้

“สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วย เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆ มากกว่าครึ่งมาจากการเลียนแบบผู้ใหญ่ใกล้ตัวนั่นเอง” พญ.รัตโนทัยกล่าวสรุป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code