ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. อาสาพาเลิกบุหรี่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. อาสาพาเลิกบุหรี่ thaihealth


ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. ให้บริการคำปรึกษาด้านการเลิกบุหรี่และให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง โดยการสนับสนุนของ สสส.


อาจารย์ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. เป็นร้านยาในเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ มีแผนงานจัดตั้งหน่วยบริการ “เภสัชฯ อาสาพาเลิกบุหรี่และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ให้บริการสำหรับทุกคนที่สนใจจะเลิกบุหรี่ เรามีการประเมินความเสี่ยงของคนไข้ มีการให้คำแนะนำ ตามหลักการเทคนิค  5 D ได้แก่ 1. Delay อย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ โดยให้ นับ 1-10 และนับ 11-20 นับไปเรื่อยเป็นวิธี Delay ให้ตัวเองไม่นึกถึง 2. Deep Breath การหายใจเข้า-ออกลึกๆ และทำบ่อยๆ จำนวน 5 – 10 ครั้ง คล้ายๆ กับทำสมาธิเพื่อเอาชนะใจตนเอง 3. Drink Water การดื่มน้ำช้าๆ หรือการจิบน้ำหรืออมน้ำ สลับกับการดื่มน้ำให้หายหิวบุหรี่ 4. Do something else การหาสิ่งอื่นแทนการสูบบุหรี่ เช่น เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ หรือทำกิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น เดินชอปปิ้ง 5. Destination การให้คิดถึงผลดีของการเลิกสูบุหรี่ เช่น โอกาสเป็นมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพองลดลง มีเงินเหลือเก็บสามารถที่จะชื้อสิ่งของอื่นๆ เพิ่มได้อีกมากมายแค่ตั้งใจก็สามารถเลิกบุหรี่ได้  ไม่ว่าจะติดมากระดับไหน  เราพร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำทุกท่าน กรณีจำเป็นต้องใช้ยาในการเลิกบุหรี่ เรามียาที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สำหรับรักษาท่านรวมทั้งร้านยาเภสัชฯ ม.อ.ยังให้บริการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน โดยให้บริการคัดกรองโรค NCDs ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมความเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีเคสของคนไข้ที่มาปรึกษาแล้วมากกว่า 50 ราย เพราะปัญหาของแต่ละท่านที่แตกต่างกันเราจึงให้คำปรึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง หากจำเป็นต้องเริ่มใช้ยาในการรักษาทางเราก็จะดำเนินการส่งต่อแพทย์ต่อไป


ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. จะเริ่มให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่และการคัดกรองโรคเรื้อรัง ในเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ระหว่างวัน มีเภสัชกร 2 คน พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน

Shares:
QR Code :
QR Code