ร้านกาแฟเด็กพิการ สู่การพึ่งพาตนเอง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานความจำเป็นต่างๆ ในการดำรงชีวิต และพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่การดำเนินการที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จซ้ำยังถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ และเป็นคนที่ไร้ความสามารถ

เพื่อลบทัศคติในแง่ลบที่มีต่อเด็กพิการ “โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพเด็กพิการ 1 คน 1 งานอาชีพ” ของ น.ส.เสาวภา เพียรจริง หรือ “ครูดรีม” ของเด็กๆ ผู้ได้รับ “ทุนครูสอนดี” จาก “โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี” ที่ขับเคลื่อนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อค้นหาและดึงศักยภาพของเด็กพิเศษแต่ละคน แล้วนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม

“การฝึกทักษะอาชีพได้ฝึกเฉพาะแค่ในโรงเรียน แต่พอกลับไปที่บ้านไม่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ เพราะขาดทักษะการตลาดหรือการขาย จึงเป็นที่มาของร้านกาแฟไม่ธรรมดาที่พาเด็กๆ ออกมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน ที่จะช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” ครูเสาวภา เล่าถึงที่มาของโครงการ

“ร้านกาแฟไม่ธรรมดา” ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับ “วัดร่องขุ่น” ที่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จาก “สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย” จึงเป็นเสมือน “ห้องเรียนชีวิต” ของเด็กพิเศษ ที่ทุกๆ วันพวกเขาจะออกเดินทางจากโรงเรียนแต่เช้าตรู่พร้อมคณะครู มาจัดเตรียมสถานที่และข้าวของต่างๆ เพื่อเปิดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้พิการให้แก่นักท่องเที่ยว

นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล กล่าวว่า พื้นที่ร้านกาแฟตรงนี้เป็นเหมือนห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง ที่เด็กนักเรียนจะได้มาฝึกทักษะต่างๆ ทางสังคม รวมไปถึงทักษะอาชีพที่เขาจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทำจริงขายจริง ไม่ใช่แค่การเรียนแบบท่องจำเมื่อไม่ได้ทำก็ลืม งานของเราก็คือสอนคน เราไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียว สอนคนก็หมายถึงสอนทุกอย่าง ทำยังไงให้เขาเป็นเหมือนคนปกติ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร และให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ-

กาแฟสด, เครื่องดื่มอิตาเลียนโซดา, กาแฟโบราณ, ขนมอบวาฟเฟิล, โดนัทจิ๋ว, งานศิลปะแขนงต่างๆ, งานประดิษฐ์ตุงมหามงคล, ลวดดัดต้นชาฮกเกี้ยน, กิฟท์ช็อป ฯลฯ ผลผลิตวางจำหน่ายอยู่ภายในร้านแห่งนี้ เกิดจาก “การมีส่วนร่วม” ของเด็กทุกคนที่มี “ความสนใจและความชอบ” แตกต่างกัน “ครู” ไม่ได้เป็นผู้คิดให้ แต่กลับเป็นเด็กๆ ที่เปิดประตูหัวใจให้ “ครู” ได้เข้ามาเรียนรู้และค้นหาศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวของเด็กแต่ละคน

“แนวคิดหลักอาชีพ ถ้าเราเลือกจากความชอบของครูมาฝึกเป็นอาชีพให้เด็ก ความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราเลือกจากสิ่งที่เด็กทำได้มาพัฒนาเป็นอาชีพ ครูเป็นผู้หากิจกรรมเสริมให้เด็กในการฝึกปฏิบัติ” ครูดรีม ระบุ

07.00 น.ของทุกวัน “น้องนัตตี้” หรือ ด.ญ.กรวิภา คชวงศ์ จะรีบทำหน้าที่จัดเตรียมข้าวของและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดร้านกาแฟ เมื่อเสร็จแล้วก็ชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาอุดหนุนสินค้า เช่นเดียวกันกับ น.ส.ประกายดาว ณ ลำปาง หรือ “น้องดาว” ที่จะเข้าประจำที่เพื่อประดิษฐ์ตุงมหามงคลอวดฝีมือแก่นักเดินทางที่ผ่านไปมา

ส่วนน้องนภัส หรือ น.ส.นภัส แซ่ย่าง และ “น้องแพต” น.ส.ณัฐพร ต๊ะพินะ ก็จะรีบจัดแจงจัดเตรียมส่วนผสมของโดนัทและวาฟเฟิล ไม่นานนักขนมที่หอมหวานก็พร้อมให้ชิม ด้าน “น.ส.ปาริฉัตร โวยแม” ก็นำไข่เป็ดจากที่บ้านขึ้นมาวางเพื่อรอจำหน่าย ทางฟากของศิลปินน้อย “น้องโย” นายดารากร เผ่าต๊ะใจ ก็ขะมักเขม้นกับการตกแต่งมุมถ่ายภาพที่ระลึกด้วยปลายพู่กัน หันไปอีกด้านร้านกาแฟโบราณของ “น้องตาม” นายอาพีซี ยูโซ๊ะ ก็พร้อมเปิดขายแล้วเช่นกัน

“ปัจจุบันเรามีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่หน้าวัดร่องขุ่น แล้วก็จะพยายามหาแหล่งจำหน่ายให้ได้มากที่สุด เมื่อเด็กจบไปแล้วสามารถจะมาทำงานร่วมกับทางโรงเรียน หรือรับงานไปทำที่บ้าน แล้วส่งผลงานมาขายก็ได้ ทำให้เด็กแต่ละคนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อเรียบจบเขาจะมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่ง” ครูเสาวภา สรุป

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนสอบถามได้ที่ โทร.0-5360-2649, 08-1882-8550 โทรสาร 0-5360-2648

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code