ร้อยเอ็ด จังหวัดต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ร้อยเอ็ด จังหวัดต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน thaihealth


สคอ.นำสื่อลงพื้นที่ศึกษาจังหวัดต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด 


วันที่ 5 ก.ย. 59 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด ในการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนให้มีความต่อเนื่อง และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นร้อยเอ็ด จังหวัดต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน thaihealthประธานเปิดการประชุม มีตัวแทนสื่อมวลชนระดับภูมิภาคและเครือข่ายจาก 20 จังหวัด ภาคอีสาน ร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 70 คน


ทั้งนี้ได้มีเวทีเสวนา “สื่อมวลชนและเครือข่ายร่วมผลักดันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนทพ.) นางสาวภัทรมน ทองในแก้ว ผู้จัดการโครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทยร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

ผู้ดำเนินรายการ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code