“ร้อยเรียงว่าด้วย CODE” หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2551

featured

เมื่อวันที่ 05 พฤษจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรมอนามัย ร่วมกับ มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทยและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) ประเทศไทย ได้จัดงานงานเสวนา “ร้อยเรียงว่าด้วย CODE” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในการผลักดันหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ให้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม หวังปกป้องสิทธิเด็กไทยได้ดื่มนมแม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/wvbdJh

Shares:
QR Code :
QR Code