ร้อยละ 83 ต้นทางสร้างเด็กดีคือครอบครัว

โพลชี้ “เด็กดี” ในความหมายของเด็กคือต้องเชื่อฟังพ่อแม่และครู ชัดเจนบุคคลทั้ง 3 มีส่วนช่วยในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เหตุยึดเอาเป็นแบบอย่าง ระบุ “นักบิน-แอร์โฮสเตส” เป็นอาชีพในฝันสูงสุด อึ้งอยากเป็น “ครู” มากกว่านักแสดง และแพทย์ ไม่อยากเป็นนักการเมือง เผยอยากได้ “สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต” เป็นของขวัญวันเด็ก

 

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ทำการสำรวจกลุ่มเยาวชนไทย ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 1,084 คนเรื่องความคิดเห็นและความต้องการของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 พบว่า “เด็กดี” ในความคิดของกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 5 อันดับคือ ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ ร้อยละ 84.23 ต้องขยัน/ตั้งใจเรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 81.64 ต้องเคารพผู้ใหญ่/ไม่ก้าวร้าว ร้อยละ 79.34 ต้องซื่อสัตย์/ไม่พูดโกหก/ลักเล็กขโมยน้อย/ลอกการบ้าน-ข้อสอบ ร้อยละ 76.48 และต้องมีระเบียบวินัย ร้อยละ 73.52

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสิ่งสำคัญสูงสุด 5 อันดับที่มีส่วนทำให้สามารถโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้คือ การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ ร้อยละ 83.49 คุณภาพการศึกษาที่ให้กับเด็ก ร้อยละ 80.54 พฤติกรรมการแสดงออกของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ ร้อยละ 78.04 การนำเสนอ/เผยแพร่เรื่องต่างๆ ของสื่อสาธารณะ ร้อยละ 75.74 และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก ร้อยละ 72.88 นอกจากนี้ บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจใช้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง/ญาติ ร้อยละ 84.41 บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม ร้อยละ 81.27 และครูอาจารย์ ร้อยละ 77.12

สำหรับอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างใฝ่ฝันอยากเป็นเมื่อโตขึ้นสูงสุด 5 อาชีพ ได้แก่ นักบิน/พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ร้อยละ 19.83 ครูอาจารย์ ร้อยละ 17.71 ดารานักร้องนักแสดง ร้อยละ 14.48 แพทย์-พยาบาล ร้อยละ 10.98 และนักธุรกิจ ร้อยละ 8.21 ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 1.66 ที่อยากเป็นนักการเมือง

เมื่อถามถึงความสำคัญของวันเด็กตามความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.89 ระบุว่า เป็นวันที่เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ/ความต้องการต่าง ๆ ร้อยละ 21.22 ระบุว่า เด็กได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตนชื่นชอบ ร้อยละ 16.88 ระบุว่า เป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และร้อยละ 12.82 ระบุว่า เป็นโอกาสให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน ส่วนร้อยละ 8.86 ระบุว่าเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญใดๆ

เมื่อพูดถึงวันเด็ก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.44 คิดถึงคำขวัญวันเด็กเป็นอันดับแรก ร้อยละ 24.54 คิดถึงการแสดงยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างอยากจะทำในวันเด็กแห่งชาติปี 2557 มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในสถานที่ราชการ/เอกชน ร้อยละ 80.81 ไปห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 77.86 ไปเที่ยวสวนสนุก/สวนน้ำ ร้อยละ 75.46 ไปชมภาพยนตร์ ร้อยละ 72.23 และไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 70.02 และสำหรับของขวัญที่อยากได้มากที่สุดในวันเด็ก ร้อยละ 29.15 อยากได้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตมากที่สุด ร้อยละ 18.91 อยากได้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ร้อยละ 14.48 อยากได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว/เครื่องประดับ และร้อยละ 11.35 อยากได้เกม/ของเล่น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code