ร้อนจัดเตือนอุจจาระร่วง 3 เดือนมีผู้ป่วยเกือบหมื่น

สำนักอนามัย เตือนช่วงอากาศร้อนจะมีเชื้อโรคหลายชนิดที่เจริญเติบโตและอาจเกิดการระบาดได้ เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย และอหิวาตกโรค

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า โดยจากรายงานสถานการณ์โรคในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 9,024 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 833 ราย สำนักอนามัยเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการรับประทานอาหาร โดยก่อนการรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาด และเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ไม่กินอาหารที่สุกๆดิบๆ

โดยเฉพาะอาหารทะเล และควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร น้ำดื่มควรเลือกที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดปิดสนิท ทั้งนี้สำนักอนามัยจะร่วมกับสำนักงานเขตทุกเขตควบคุมสุขลักษณะร้านอาหาร และโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคระบาดอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายเป็นน้ำไม่รุนแรงมาก ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ หรือโออาร์เอส เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น น้ำข้าวใส่เกลือ ข้าวต้ม หรือโจ๊ก เพื่อให้ลำไส้ได้อาหารและฟื้นตัวเร็วขึ้น หากมีอาการรุนแรงถ่ายอุจจาระเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ควรกินยาให้ครบตามที่แพทย์กำหนด เพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา ไม่ควรซื้อยาที่ทำให้หยุดถ่ายมากินเองเนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคคั่งอยู่ในลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบอาการรุนแรงมากขึ้น ซึ่งโรคระบบทางเดินอาหารสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก หากกินอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการรับประทานอาหาร ล้างมือ กินร้อน ชามช้อนสะอาดทุกครั้ง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code